Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca và Hiệp Lễ Đêm Giáng Sinh

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca và Hiệp Lễ Đêm Giáng Sinh

 

Đáp Ca: TV 95: https://youtu.be/N8XtkwsSS3I

 

Dâng lễ: Đêm đông dâng Chúa: https://youtu.be/7k7Uyt7yHp8

 

Hiệp Lễ: Chúa đến trong đời: https://youtu.be/eXfH-SpN0Xk