Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 4, 5, 6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK Ô Chữ Giáng Sinh Năm C 4, 5, 6

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô Chữ Giáng Sinh Năm C


 

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25
Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh : Luca  2,1-14
Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20
Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18
Lễ thánh Gia Thánh : Lc 2,41-52
Lễ Hiển Linh : Mt 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa : Lc 3,15-16.21-22
 

+++++++++++++++++++++++++++++++

 
Ô Chữ Giáng Sinh 4 Năm C

Những gợi ý 
 
01. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem ? (Lc 2,41) (Lc 2,41)
 
02. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà ? (Mt 1,19) 
 
03. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
04. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"  được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
05. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16)

06. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)

07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)

 
08. Bêlem thuộc miền đất nào ? (Mt 2,6)
 
09. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

10. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
11. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp 
Ô Chữ Giáng Sinh 4 Năm C

 
Những gợi ý 
 
01. Đức Giêsu (Lc 2,41)
02. Công chính (Mt 1,19) 
03. Ân sủng (Ga 1,17)
04. Emmanuen (Mt 1,23)
05. Hài Nhi (Lc 2,16)

06. Ánh sáng (Ga 1,7)
07. Giêsu (Mt 1,21)

08. Giuđa (Mt 2,6)
09. Ngôi Lời (Ga 1,1)
10. Quiriniô (Lc 2,2)
11. Máng cỏ (Lc 2,7)
 
Hàng dọc : Chúa Hài Đồng
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 

 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 5 Năm C
 

Những gợi ý 
 
01. Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình gì ? (Lc 3,22) 
 
02. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
03. Ra khỏi thành Giêrusalem, cái gì đã dẫn các nhà chiêm tinh11.8+ đến nơi Hài Nhi ở ? (Mt 2,9)

04. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin ? (Ga 1,7)
 
05. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
06. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
07. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
08. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"  được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
09. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7))
 
10. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 5 Năm C

 
01. Chim bồ câu (Lc 3,22)
02. Ân sủng (Ga 1,17)
03. Ngôi sao (Mt 2,9) 
04. Ánh sáng (Ga 1,7)
05. Quiriniô (Lc 2,2)
06. Sự thật (Ga 1,17)
07. Hài Nhi (Lc 2,16) 
08. Emmanuen (Mt 1,23)
09. Máng cỏ (Lc 2,7)
10. Nhũ hương (Mt 2,11)
 
Hàng dọc : Mùa Ân Thánh
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
+++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh 6 Năm C
 

 
Những gợi ý 
 
01. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai ? (Ga 1,1)

02. Các nhà chiêm tinh đã dâng thứ này cho Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,11) 
 
03. Lúc khởi đầu đã có ai ? (Ga 1,1)

04. Đấng cứu độ sinh ra thời ai làm tổng trấn xứ Xyria ? (Lc 2,2) 
 
05. Những người chăn chiên bảo nhau đi sang đâu, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết ? (Lc 2,15)

06. Ai là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ? (Ga 1,9)
 
07. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành ? (Ga 1,3)
 
08. Hài nhi được đặt nằm ở đâu ? (Lc 2,7)
 
09. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ ? (Lc 2,16) 
 
10. "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"  được dịch bởi từ gì ? (Mt 1,23)
 
11. Cha ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria tên là gì ? (Mt 1,16)

12. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có ? (Ga 1,17)
 
13. Ông nội của ông Giuse tên là gì ? (Mt 1,5)
 
14. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì ? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh 6 Năm C

 
01. Thiên Chúa (Ga 1,1)
02. Vàng (Mt 2,11)
03. Ngôi Lời (Ga 1,1)
04. Quiriniô (Lc 2,2)
05. Bêlem (Lc 2,15)
06. Ngôi Lời (Ga 1,9)
07. Ngôi Lời (Ga 1,3)
08. Máng cỏ (Lc 2,7)
09. Hài Nhi (Lc 2,16) 
10. Emmanuen (Mt 1,23)
11. Giacóp (Mt 1,16)
12. Sự thật (Ga 1,17)
13. Mátthan (Mt 1,5)
14. Giêsu (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Ngôi Lời Nhập Thể
 
 Nguyễn Thái Hùng