Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần

Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần

Lạy ơn Đức thánh Micae là tổng lãnh thiên thần rất mạnh mẽ, chúng con xin Người hằng thương nhớ đến chúng con liên mà cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng con được giữ đạo nên.

Chúng con xin Đức thánh Micae cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa trời thượng trí vô cùng, đã chia các việc ra cho các Thiên thần có thứ tự lạ lùng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương cho các đấng thiên thần hằng chầu chực Đức Chúa Trời ở trên trời coi sóc, gìn giữ chúng con đang khi còn sống ở thế gian. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

===========

Kinh Cầu Cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ, đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

( Lời nguyện trừ tà đầy quyền năng này được phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII. Trong một thị kiến Ngài thấy một trận chiến kinh hoàng diễn ra giữa Satan và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cho Giáo Hội trong tương lai. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết , chúng ta cần lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae! Xin hãy đọc kinh nguyện này mỗi ngày.)

Ðược phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII ngày 25 tháng 9 năm 1888. Raccotta #447, 2004.