Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư kêu gọi giúp đỡ Nhà thờ Bà My, Trà Vinh

Phụ trách : 
Lm Trần Hải Hà
Địa chỉ: 

Nhà thờ Ba My

Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh, Việt Nam

ĐT: 074.3950302

Nhà thờ Ba My

Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh, Việt Nam

ĐT: 074.3950302

Dự án Bác ái - Từ thiện khác