Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Phêrô Võ Ðăng Khoa, lm. 24.11

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 VUI HỌC THÁNH KINH 

Thánh Phêrô Võ Ðăng Khoa, linh mục

Ngày 24 tháng 11

 

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

a. Bình an

b. Sung sướng

c. Niềm vui

d. Thoải mái

 

a2Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

a. Thiên Chúa nói với mọi người

b. Kinh Thánh

c. Các tông đồ

d. Thánh Phaolô

 

a3. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

a. Quyền lực

b. Vua chúa

c. Thế gian 

d. Ma quỷ

 

a4. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ?(Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a5. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ?(Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

B. Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa

 

b1. Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa, Sinh năm 1790 tại Thượng Hải, Nghệ An, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa chịu tử đạo tại Ðồng Hới vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1838

c. Năm 1857                                   

d. Năm 1862

 

b4. Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa được Đức Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Phêrô Võ Ðăng Khoa được mừng kính vào ngày nào ?

aNgày 06 tháng 06             

b. Ngày 24 tháng 11

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

02. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

03. Đức Giêsu nói Lời Cha là gì ?(Ga 17,17)

 

04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

05. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15) 

 

06. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Phêrô Võ Ðăng Khoa, linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Thánh Phêrô Võ Ðăng Khoa

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Niềm vui (Ga 17,13)

a2. b. Kinh Thánh (Ga 17,12)

a3. c. Thế gian (Ga 17,15)

a4. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a5. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

 

B. Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa

 

b1. c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

b2. a. Bị xử giảo

b3. b. Năm 1838

b4. b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b5. b. Ngày 24 tháng 11

 

III. Ô CHỮ

 

01. Thánh hiến (Ga 17,17)

02. Truyền lại (Ga 17,14)

03. Sự thật (Ga 17,17)

04. Kinh Thánh (Ga 17,12)

05. Gìn giữ (Ga 17,15) 

06. Ác thần (Ga 17,15)

 

Hàng dọc : Hy Sinh

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Phêrô Võ Ðăng Khoa (1790 – 1838)

 

 

Phêrô Võ Ðăng Khoa, Sinh năm 1790 tại Thuận Nghĩa, Nghệ An, Linh mục, bị xử giảo ngày 24 tháng 11 năm 1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn cha Phêrô Vũ đăng Khoa lên bậc Chân Phước ngày 27-5-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.. Lễ kính vào ngày 24/11.

 

An vui trong hiểm nguy

Phêrô Vũ Đăng Khoa sinh năm 1790 tại làng Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cậu là con thứ ba trong bẩy người con ông Phaolô Vũ Đình Tân và bà Maria Nguyễn Thị Hoan. Lên tám tuổi, cậu Khoa được học chữ Hán, rồi tiếp tục học thêm với hai linh mục Hòa (Hoan) và Phương. Nhận thấy cậu có trí thông minh, tính tình hiền lành và có ý dâng mình cho Chúa, hai cha đã gửi cậu vào học tại chủng viện Vĩnh Trị (Nam Định), dướisự giáo huấn của cha chính Jeantet Khiêm. Năm 1820, thày Khoa được lãnh chức linh mục.

 

Với nhiệt tình của người thanh niên 30 tuổi, cha Vũ Đăng Khoa được bổ nhiệm làm phụ tá cho cha Nguyễn Thế Điểm, coi sóc hai xứ Luca Loan Đăng và Vĩnh Phước, thuộc hạt Bố Chính. Trong thời gian chín năm làm phụ tá, cha Khoa đã hăng say trong nhiệm vụ, học hỏi thêm trong chức vụ chủ chăn . nhờ có đời sống đạo đức và niềm nở với mọi người, cha đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Năm 1829, Đức cha Havard Du bổ nhiệm cha về coi sóc giáo xứ Cồn Dừa. Về nhận xứ mới, cha Khoa đã vận dụng hòan cảnh thuận lợi, khiến cho công tác mục vụ ngày càng tiến triển không ngừng. Trong những công việc bận rộn của giáo xứ, cha vẫn giữ được nét trang nghiêm, nói năng điềm đạm, nhất là luôn quảng đại, nhân từ, nên được mọi người kính nể và yêu mến.

 

Ngày 06.1.1833 vua Minh Mạng ra chiếu chỉ tòan quốc : Lùng bắt các giáo sĩ nước ngoài cũng như bản xứ, kể cả các tín hữu, triệt hạ các thánh đường và các cơ sở tôn giáo. Nhất là sau chiếu chỉ thứ ba ban hành ngày 25.1.1836, cha Khoa phải thay đổi chỗ ở luôn để có thể tiếp tục công tác mục vụ trong hai năm liền (1836 – 1838). Mặc dù hoàn cảnh bất lợi và nhiều hiểm nguy, cha vẫn an vui vì thấy mình đang sống như Chúa Giêsu xưa "cáo có hang, chim có tổ, nhưng Con Người không chỗ gối dầu".

 

Trọn đường khổ giá

Người môn đệ của Chúa Kitô, cha Phêrô Vũ Đăng Khoa đâu ngờ mình sắp được chia sẻ con đường khổ nạn theo chân Thày Chí Thánh. Đó là đêm 02.7.1838, cha đang trú ẩn ở làng Lê Sơn, hạt Bố Chính thì một văn nhân tên là Tú Khiết đột nhập vào nhà bắt trói cha cùng với thày giảng Đức và Khang. Sau đó Tú Khiết tra gông vào cổ, giải tất cả các ngài lên Đồng Hới, thuộc tỉnh Quảng Bình ngày 10.7.1838.

 

Tại công đường Đồng Hới, quan tra vấn cha Khoa nhiều lần, khuyên dụ cha bỏ đạo và khai báo chỗ ở của linh mục thừa sai Candalh Kim. Quan ra lệnh đánh cha 76 roi để uy hiếp tinh thần, nhưng quan vẫn chẳng khai thác được điều mong đợi. Không thành công trong việc tra khảo cha Khoa, quay sang hai thày gỉang Đức và Khang. Thày Khang khai báo sao đó, khiến quan tìm ra nơi trú ẩn của thừa sai Cao và cha Điểm. Ít lâu sau, hai vị này cùng bị bắt giam chung với cha Khoa (31.7).

 

Quan tiếp tục thi hành nhiều mưu kế và khổ hình để lung lạc đức tin cha Khoa cùng các vị khác. Là linh mục, là chủ chăn, làm sao lại có thể chối Chúa được, cha Khoa cương quyết đi trọn con đường khổ nạn. Các quan thua cuộc và quyết định lên án xử giảo cha. Các quan đệ án vào kinh đô xin nhà vua phê chuẩn cùng với án trảm quyết thừa sai Cao và án xử giảo cha Điểm. Từ đó ba chiến sĩ đức tin mong đợi ngày vinh quang sắp tới, phó thác đời mình qua tay Đức Mẹ.

 

Ba vị linh mục hàng ngày cùng nhau đọc kinh Mân Côi và hát vang bài "Ave Maria Stella" kính chào Mẹ maria, là Sao Mai rực rỡ, xin chuyển cầu cho chúng con". Mấy ngày đầu vi chưa tìm ra tràng hạt, ba vị nhổ lông quạt để đếm kinh. Ba cha phó thác đời mình cho Nữ Vương các linh mục như xưa Mẹ đã dâng Con Yêu Quý trong đền thờ, nay cũng xin Mẹ hiến dâng chúng con trong cuộc tử đạo đầy hồng phúc.

 

Trong những ngày tù tội, cha Cao nhận được văn thư Tòa Thánh gửi tới, đặt ngài làm Giám mục hiệu tòa Acanthe và làm đại diện Tông tòa coi sóc giáo phận Tây Đàng Ngoài, thay thế Đức cha Havard Du.

 

Vua Minh Mạng châu phê bản án và ban lệnh thi hành. Ngày 24.11.1838, quân lính áp giải cha Khoa, Đức cha Cao và cha Điểm đến pháp trường ngoài thành Đồng Hới. Tấm thẻ ghi án của cha Khoa viết: "Đạo trưởng Vũ đăng Khoa, bất khẳng quá khóa, phải xử giảo".

 

Đến nơi chỉ định, cha quỳ xuống cầu nguyện. Lý hình tròng dây vào cổ cha. nghe hiệu lệnh, lý hình cầm hai đầu dây xiết mạnh cho đến khi vị anh hùng đức tin nghẹt thở và lịm dần. Với 48 tuổi đời và 18 năm linh mục, cha Phêrô Khoa đã thi hành trọn vẹn chức vụ linh mục của mình : Hòa với của lễ vô giá là đức Kitô, cha hiến tế chính mạng sống mình để dâng lên Thiên Chúa Cha, Đấng hằng yêu thương nhân loại.

 

Đức Lêo XIII suy tôn cha Phêrô Vũ đăng Khoa lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Phêrô Võ Ðăng Khoa linh mục

Năm Canh Tuất (1790) quê thực Nghệ An

Ðược ơn kêu gọi tuôn tràn

Học hành sáng dạ cam đoan nhà dòng

 

Cậu ngoan ngoãn vào trong nhà Chúa

Ðược Cha Hoa ngài hứa dẫn đàng

Mẹ cha mừng rỡ hân hoan

Cậu Khoa được gởi học tràng Latinh

 

Vào thần học đăng trình lý đoán

Giỏi hiền ngoan xứng đáng chân tu

Hồng ân Thiên Chúa hộ phù

Thụ phong Linh mục giáo khu rao truyền

 

Ðược cử đến các miền lân cận

Thanh Lương, Thạch Cát tận Kẻ Ðông

Lu Ðăng, Bình Chính, Kẻ Sông

Sau về Vĩnh Phước, coi trông Cồn Dừa

 

Làm Cha sở sớm trưa khổ cực

Người Tông đồ thiên chức Chúa trao

Cha Khoa tướng mạo hồng hào

Tưởng ngài khó tính, ra vào dễ thương

 

Vua cấm đạo ngăn đường cản lối

Cha trốn đi đêm tối trong làng

Lỗ Sơn làm lễ Cha sang

Chính tên Tú Khiết mang hàng gia nhân

 

Ðến để bắt hưởng phần vua thưởng

Dẫn Cha Khoa về hướng nhà giam

Một tuần tra tấn dã man

Giải về Ðồng Hới gởi sang bộ hình

 

Tại nơi đây cực hình tra hỏi

Cha Khoa gan chẳng nói khai gì

Chú Khang chúng đánh dẫn đi

Ðã khai ra hết đường đi lối về

 

Chúng cho lính tứ bề vây bắt

Ðược Cố Cao chúng dắt về ngay

Một số Cha ở vùng này

Cùng đều bị bắt trói tay tống tù

 

Các Ngài nhốt một khu đợi xử

Lòng kiên trung vẫn cứ nguyện cầu

Mong sao chịu đựng bền lâu

Mân côi lần chuỗi phép mầu đọc kinh

 

Nhận bản án triều đình xử trảm

Nhưng quan quân bàn tán đổi thay

Pháp trường dời lại mấy ngày

Cột giây xử giảo, khỏi bay cái đầu

 

Ngày hôm ấy kiếm đâu mâm cỗ

Cho tử tù tại chỗ xử ăn

Các Cha nhắn nhủ trối trăn

Nâng ly rượu uống còn ăn chối từ

 

Trong ngục thất tình hình chẳng ổn

Chúng vấn tra làm khốn đủ điều

Cha Khoa vững mạnh tin yêu

Hy sinh vì Chúa sớm chiều cầu mong

 

Các Cha Cố một lòng hiệp nhất

Khổ cùng nhau hoàn tất đức tin

Tôn vinh danh Chúa hướng tìm

Vua quan dụ dỗ chẳng tin khước từ

 

Viết bản án nghe như thẻ gỗ

Ðược treo ngay ở chỗ xử Cha

Giatô đạo (trưởng) Võ Ðăng Khoa

Ở làng Thuận Hải tỉnh là Nghệ An

 

Xác chôn cất nghĩa trang tại chỗ

Các giáo dân đào lỗ khá sâu

Hồng ân Thiên Chúa nhiệm mầu

Về sau cải táng về đâu nhà thờ

 

Công việc đó phải nhờ Cha Chính

Ngài liệu lo và tính đưa về

Thầy Thiềng làm việc say mê

Thật là vất vả chẳng nề hà chi

 

Ðêm lấy xác cực kỳ nguy hiểm

Trộm giấu Vua bất biến ra sao

Ðường về phương tiện thế nào

Thầy Thiềng thực hiện biết bao nhiệt tình

 

Phúc tử đạo linh đình Mậu Tuất (1838)

Tuổi sáu mươi có chí thì nên

Roma phong thánh có tên

Suy tôn Canh Tý (1900) vững bền Nước Cha

 

Lời bất hủ: Cha bị đánh đập và tra tấn rất nhiều, quan đòi cha phải khai chỗ ở của cha Candal Kim thừa sai, quan ra lệnh đánh 76 roi để áp đảo tinh thần. Cha phó thác mình cho Ðức Mẹ và hàng ngày cha hát bài: "Ave Maria Stella, kính chào Mẹ là ngôi sao mai rực rỡ, xin chuyển cầu cho chúng con..". Tấm thẻ ghi án của cha Khoa viết: "Ðạo Trưởng Vũ Ðăng Khoa bất khẳng quá khoá, phải xử giảo".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm