Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui Học Thánh Kinh CN 24 TN B

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  8,27-35

 

TIN MỪNG

 

27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: "Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

 

27 Now Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way he asked his disciples, "Who do people say that I am?"

28 They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets."

29 And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Messiah."

30 Then he warned them not to tell anyone about him.

31 He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after three days.

32 He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him.

33 At this he turned around and, looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do."

34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it.

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  8,31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Dân chúng nói Đức Giêsu là ai? (Mc 7,28)
a. Một vị ngôn sứ
b. Ông Gioan Tẩy giả
c. Ông Êlia
d. Cả a, b và c đúng

02. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô? (Mc 7,29)
a. Ông Gioan
b. ÔngTôma
c. Ông Phêrô
d. Ông Phaolo

03. Đức Giêsu nói: Con Người sẽ chịu nhiều đau khổ và bị ai giết chết? (Mc 7,31)
a. Dân ngoại
b. Các kỳ mục
c. Thượng tế
d. Chỉ b và c đúng

04. Khi biết được Thầy sẽ chịu nhiều đau khổ, sẽ bị giết chết, ai đã trách người? (Mc 7,32)
a. Ông Gioan
b. ÔngTôma
c. Ông Phêrô
d. Ông Giuđa

05. Đây là điều kiện để theo Đức Giêsu? (Mc 7,34)
a. Vác thập giá mình
b. Từ bỏ chính mình
c. Sống vui vẻ với mọi người
d. Chỉ a và b đúng

 

III. Ô CHỮ

 

 

vhtk

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Con Người sẽ phải chịu nhiều điều gì? (Mc 7,31)

02. Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ thế nào? (Mc 7,31)

03. Đức Giêsu dạy: Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì điều gì thì sẽ cứu được mạng sống ấy? (Mc 7,35)

04. Chúng ta phải vác cái gì của mình mà theo Đức Giêsu? (Mc 7,34)

05. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là gì? (Mc 7,29)

06. Ông Phêrô tuyên xưng ai là Đấng Kitô? (Mc 7,29)

07. Dân chúng nói Đức Giêsu là một trong những người nào? (Mc 7,28)

08. Ai đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô? (Mc 7,29)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình mà theo”.

Tin Mừng thánh Máccô  8,34b

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  8,27-35

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 
Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài.

* Câu Tin Mừng thánh Máccô  8,31
"Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng (Mc 7,28)
02. c. Ông Phêrô (Mc 7,29)
03. d. Chỉ b và c đúng (Mc 7,31)
04. c. Ông Phêrô (Mc 7,32)
05. d. Chỉ a và b đúng (Mc 7,34)

III. Ô CHỮ

01. Đau khổ (Mc 7,31)
02. Sống lại (Mc 7,31)
03. Tin mừng (Mc 7,35)
04. Thập giá (Mc 7,34)
05. Đấng Kitô (Mc 7,29)
06. Đức Giêsu (Mc 7,29)
07. Gioan Tẩy giả (Mc 7,28)
08. Phêrô (Mc 7,29)

Hàng dọc : ĐẤNG KITÔ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

 

Tưởng lầm
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Trong đời sống có rất nhiều điều hiểu lầm. Chẳng hạn xưa kia khi thấy mặt trời cứ sáng mọc tối lặn, người ta tưởng rằng trái đất đứng yên và mặt trời di chuyển chung quanh trái đất. Nhưng khoa học tiến bộ đã minh chứng mặt trời đứng yên, chính trái đất mới xoay chung quanh mình và chung quanh mặt trời.

Trong đời sống đạo cũng đã có những hiểu lầm như thế. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế sẽ uy nghi từ trên mây trời hiện đến. Không ngờ Người lại do một thôn nữ dưới đất sinh. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải ngự trong lâu đài sang trọng của vua chúa. Nhưng không ngờ Người lại sinh ra trong chuồng bò lừa. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải uy quyền lẫm liệt. Nhưng không ngờ Người lại quá hiền lành khiêm nhường. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải đánh đông dẹp bắc, đập tan quân thù, đưa nước Do Thái lên địa vị bá chủ. Nhưng không ngờ Người chịu thua hết mọi người, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, chịu chết như một kẻ tội lỗi. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế là một ông vua có kẻ hầu người hạ. Nhưng không ngờ chính Người lại quỳ xuống hầu hạ, rửa chân cho các môn đệ.

Có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa, người ta cũng sai lầm về người môn đệ. Người ta cứ tưởng theo Chúa thì sẽ được chức cao quyền trọng trong Nước Chúa. Nên bà Giêbêđê mới xin Chúa cho hai người con là Gioan và Giacôbê được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong Nước Chúa. Nhưng không ngờ Chúa không hứa cho chức quyền mà chỉ hứa cho uống chén Người sẽ uống, nghĩa là phải chết. Người ta cứ tưởng người làm lớn trong Nước Chúa sẽ được trọng vọng, được phục dịch. Nhưng không ngờ Chúa lại bảo: “Ai trong anh em muốn làm lớn thì phải phục vụ anh em”. Người ta cứ tưởng theo Chúa thì Chúa sẽ cho mọi sự may mắn ở đời, được thành công. Được giàu sang. Nhưng không ngờ Chúa lại bảo: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo”.

Hôm nay, sau khi nghe các môn đệ báo cáo về dư luận quần chúng, Đức Giêsu thấy họ quá sai lầm về Người, về vai trò Cứu thế của Người, về con đường cứu chuộc. Nên Người đã dậy rõ ràng cho các môn đệ biết Đấng Cứu thế thực là Con Thiên Chúa. Nhưng con đường Người đi là con đường thập giá. Người phải chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, và phải chịu chết.

Người cũng cho các môn đệ biết ai muốn theo Người cũng sẽ phải đi vào con đường của Người. Phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Người.

Phải chăng Thiên Chúa muốn hành hạ con người, muốn con người tàn lụi chứ không muốn con người phát triển, muốn con người phải chịu đau khổ chứ không muốn con người được hạnh phúc? Tại sao trên trần gian, người ta thường hứa hẹn cho những người theo mình hạnh phúc sung sướng mà Chúa thì làm ngược lại, chỉ hứa cho những người theo mình thánh giá và đau khổ?

Thưa, chắc chắn Chúa muốn cho con người được hạnh phúc. Chính vì muốn con người được hạnh phúc mà Chúa đã phải xuống trần gian để cứu chuộc con người. Nhưng thứ hạnh phúc mà Chúa muốn ban tặng cho con người không phải là thứ hạnh phúc giả tạo dễ dàng và mau qua. Chúa muốn cho con người được hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc đích thật, hạnh phúc không bao giờ tàn úa. Muốn được hạnh phúc đó, con người phải kinh qua những vất vả, đau đớn. Đau đớn nhất là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Những vất vả đau đớn không phải là vì Chúa độc ác muốn hành hạ con người. Những đau đớn từ bỏ mình không phải là vì Chúa muốn con người đi vào tàn lụi diệt vong. Nhưng đó là qui luật, là điều kiện để được sự sống, được hạnh phúc đích thật.

Chính Đức Giêsu cũng phải đi qua con đường thập giá khổ nhục mới đến hạnh phúc. Chính Người phải kinh qua cái chết đau đớn mới tới ngày phục sinh vinh quang. Nên Chúa đã nói với các môn đệ: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.

Thành ra, đau khổ Chúa hứa không phải để hành hạ con người, nhưng là con đường dẫn con người đến hạnh phúc đích thực. Thập giá và cái chết không phải để đưa con người vào tàn lụi, nhưng chính là điều kiện để con người được tái sinh và triển nở trong đời sống mới, đời sống vĩnh cửu với hạnh phúc không bao giờ tàn.

Những lời Chúa nói hôm nay, tuy khó nghe và khó chấp nhận. Nhưng đó là sự thật và là con đường đưa ta đến hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Chúa đã không lừa mị ta, không hứa hẹn cho ta những gì dễ dãi, chóng qua. Chúa chỉ cho ta đường ngay nẻo chính. Chúa mời gọi ta phải dũng mạnh, can đảm và quyết liệt trong cuộc chạy đua dành lấy hạnh phúc nước trời.

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình, vác thập giá mình mà bước theo Chúa. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

1) Đâu là những hiểu sai lầm về Chúa?
2) Đâu là những hiểu sai lầm về người môn đệ của Chúa?
3) Có phải Chúa muốn ta khổ sở khi bảo ta phải từ bỏ mình không?
4) Tại sao Chúa phải chịu đau khổ?