Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Lôrensô Ngôn, gd. 22.5

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Lôrensô Ngôn, giáo dân

Ngày 22 tháng 05

 

Tin mừng Máccô 8,34-38

 

Những điều kiện để theo Đức Giê-su

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

 

34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.

 

36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35)

a.  Đức tin

b.  Tin mừng

c.  Chúa Kitô

d.  Giáo Hội

 

a2. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)

a.  Đau khổ

b.  Thập giá

c.  Gánh nặng

d.  Thập hình

 

a3. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với ai, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)

a. Chúa Thánh Thần

b. Các thánh thiên thần

c. Các thánh tông đồ

d. Các thánh của Người

 

a4. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ? b. Vinh quang  (Mc 8,38)

a. Yêu thương

b. Vinh quang

c. Tha thứ

d. Ngày Quang lâm

 

a5. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất sự gì, thì người ta nào có lợi gì ? (Mc 8,36)

a.  Gia đình

b.  Mạng sống

c.  Tình yêu

d.  Của cải

 

B. Giáo dân Lôrensô Ngôn

 

b1. Giáo dân Lôrensô Ngôn, Sinh tại Lục Thủy, Nam Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Lôrensô Ngôn chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Lôrensô Ngôn chịu tử đạo tại Nam Định vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1840

c. Năm 1858                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Lôrensô Ngôn được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Lôrensô Ngôn được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 08             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 17 tháng 09             

d. Ngày 22 tháng 05

 

 

III. Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ?(Mc 8,38)   

 

02. Vì được cả điều gì mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? (Mc 8,36)

 

03. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ?(Mc 8,35 )  

 

04. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)  

 

05. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34) 

 

06. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ?(Mc 8,35) 

 

07. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ? (Mc 8,38).

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Lôrensô Ngôn, giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Thánh Lôrensô Ngôn

 

* Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

“Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b. Tin mừng (Mc 8,35)

a2. b. Thập giá (Mc 8,34)

a3. b. Các thánh thiên thần (Mc 8,38)

a4. b. Vinh quang  (Mc 8,38)

a5. b. Mạng sống (Mc 8,36)

 

B. Giáo dân Lôrensô Ngôn

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Bị xử trảm

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. d. Ngày 22 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hổ thẹn (Mc 8,38)

02. Thế giới (Mc 8,36)

03. Mạng sống (Mc 8,35)

04. Thập giá (Mc 8,34)

05. Đức Giêsu (Mc 8,34)

06. Tin mừng (Mc 8,35)

07. Vinh quang (Mc 8,38)

 

Hàng dọc : Thập Giá 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Lôrensô Ngôn (1840-1862)

 

Lôrensô Ngôn, Sinh năm 1840 trong một gia đình đạo dức thuộc xứ Lục Thủy (huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định), bị xử trảm ngày 22/05/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 22/05.

 

Sức mạnh của đức tin

 

Hai mươi tuổi đời, người vợ trẻ yêu dấu còn đó, rồi cha mẹ đã bao năm dưỡng nuôi mình nay đang cần người phụng dưỡng…Đó là nỗi ưu tư lớn của Thánh Laurensô Ngôn trong những ngày bị giam. Nhưng cũng trong những chuyện tích của nhiều vị tử đạo khác tại Việt Nam, sự yểm trợ tinh thần của những người thân quảng đại, nhiều khi lại là yếu tố rất quan trọng.

 

Gia đình anh Ngôn đồng ý cho anh đang chốn về thăm nhà, trở lại nhà giam để trình diện. Chính thân mẫu và người vợ hiền mà anh thương mến nhất, cũng đến hiện diện trong giờ hành quyết để khích lệ anh. Một lần nữa, chúng ta được chứng kiến sức mạnh của đức tin : Mạnh hơn bạo lực đàn áp, mạnh hơn mọi mất mát mà tinh thần và mạnh hơn cả sự chết.

 

Khôn Ngoan hay dại dột

 

Laurensô Ngôn chào đời năm 1840 trong một gia đình đạo dức thuộc xứ Lục Thủy (huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định), một xứ đạo lâu đời của giáo phận Trung. Song thân là ông Đaminh và bà Maria Thảo. Anh đã lập gia đình và là một gia trưởng gương mẫu yêu thương vợ con. Một lần anh bị bắt và bị buộc chối đạo, có lẽ vì nặng lòng với gia đình, nhưng lại không thể bất trung với Chúa, anh đã hối lộ tiền cho quan để được tự do.

 

Cuộc bách hại đạo thời vua Tự Đức ngày càng khốc liệt. Chiếu chỉ cấm đạo cuối cùng vua ban hành ngày 05.08.1861 đã gieo rắc biết bao khốn khổ đau thương cho những người dân vô tội. Chiếu chỉ này làm cho hầu như các cơ sở của Giáo Hội bị tàn phá hoặc bị tịch thu. Hầu hết tài sản ruộng đất của người Công Giáo bị cướp bóc đốt phá và phân chia cho người ngoại giáo. Giáo hữu bị thích hai chữ "Tả Đạo" vào má, và cứ năm người ngoại giáo quản lý một tín hữu. Giáo hữu, tu sĩ bị bắt, và đa số bị chết rũ tù hoặc tử đạo, một số chốn lên rừng sâu chết đói hoặc chết bệnh dần dần… Trong lịch sử bách hại của giáo hội hoàn cầu, hiếm có nơi nào bị bách hại vừa tinh vi vừa tàn bạo như thế.

 

Vào giai đoạn cao điểm này, anh Laurensô Ngôn đã bị bắt quân lính ; lần thứ hai ngày 08.09.1861, anh bị giải về phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trong tù vì lo lắng cho gia đình, anh tìm cách trốn về để trấn an và khuyến khích cha mẹ, vợ con bền chí trung thành với đức tin, rồi anh trở lại trại giam. Quan truyền lệnh đóng gông và giải anh sang nhà giam An Xá, thuộc huyện Đông Quan.

 

Trong ngục tù, anh Ngôn chịu nhiều khổ nhục vì danh Thày Chí Thánh. Thế mà anh vẫn chưa lấy làm đủ, anh còn ăn chay mỗi tuần ba lần, va anh thường hối tiếc ăn năn mỗi khi hồi tưởng những lầm lỗi trước đây. Ngoài ra, anh Ngôn luôn an ủi khích lệ các bạn tù can đảm chấp nhận mọi cực hình, đừng bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa. Lời anh còn được cac bạn tù nhắc nhở : "Chúng ta hãy bền vững kiên trì, dù bị đòn đánh tra tấn giã man. Chúng ta hãy lo lắng sợ hãi khi nghĩ tới tội chà đạp Thánh Giá ".

 

Lần kia quan án gọi anh và dụ dỗ : "Anh còn trai trẻ, sao lại dại dột muốn chết ? Hãy bước qua Thập Tự, anh sẽ được trả về với gia đình". Anh ngôn trả lời:

 

"Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa tể trời đất. Thập Giá là phương thế Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Nếu quan cho tôi sống tôi cám ơn quan, còn không, tôi sẵn sàng vui lòng chịu chết vì đức tin vào Chúa tôi".

 

Trong một cuộc tra tấn khác, khi quân lính tìm cách bắt anh chà đạp lên Thánh Giá thì lúc đó anh lại qùy phục xuống và kính cẩn cúi lậy Thánh Giá. Thái độ trung tín, hiên ngang đó khiến các quan càng tức giận, họ đã lên án trảm quyết anh.

 

Vinh hiển vĩnh hằng

 

Tám tháng rưỡi sau ngày bị bắt, người tôi trung Lourensô Ngôn đã được diễm phúc đổ máu ra vì danh Đấng đã hy sinh mạng sống cho anh cùng toàn thể nhân loại. Trước sự chứng kiến của hai người thân nhất: thân mẫu và người vợ hiền, anh Ngôn đã hiên ngang bước ra pháp trường An Triêm (Nam Định) lãnh phúc tử đạo ngày 22.05.1862.

 

Tại kinh thành Muôn Thuở Vatican, trong Vương Cung Thánh Đường Phêrô, ngày 29.04.1951, người thanh niên can trường Laurensô Ngôn đã được vị đại diện Đức Kitô dưới trần gian, Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh.

 

"Ước gì những người chịu đau khổ vì nghèo khó tật nguyền, đau yếu và người thử thách khác: chịu bách hại vì công chính, cũng biết kết hợp cách đặc biệt với Chúa Kitô, Đấng đã chịu đau khổ để cứu chuộc thế giới. Vì Chúa đã tuyên bố họ là người có phúc, và vì Thiên Chúa của mọi người ơn phúc, Đấng đã kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển muôn đời trong Chúa Giêsu Kitô, sau khi chúng ta chịu khổ trong thời gian ngắn. Chính ngài sẽ làm cho chúng ta hoàn hảo, vững chắc và mạnh mẽ (1Pr 5,10)". (Hiến chế giáo hội, số 41).

 

Đúng 100 năm sau cái chết kiên cường của người thanh niên trẻ trung : Laurensô Ngôn, lời huấn dạy của công đồng chung Vatican II như đã lập lại chính những gì mà anh Ngôn cùng bao vị tử đạo thời đại anh đã thể hiện.

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

Trường thi tử Đạo.

 

Lôrensô Ngôn gia đình đạo đức

Sinh Canh Tý (1840) tá túc Thiên Trường

Chính làng Lục Thủy quê hương

Gần Thành Nam Ðịnh kiên cường Việt Nam

 

Lập gia đình đảm đang gia trưởng

Thương vợ con định hướng đề ra

Tề gia đạo đức thật thà

Yêu người mến Chúa phải là thành tâm

 

Anh khiêm tốn, âm thầm sống đạo

Phải mẫu gương loan báo đức tin

Phúc âm lời Chúa hướng tìm

Hằng ngày khẩn nguyện, trái tim nhân lành

 

Vua cấm đạo nên anh bị bắt

Chúng giải đi trói chặt tay chân

Thương vợ con nghĩ xa gần

Tôi trung với Chúa hai phần phân vân

 

Anh hối lộ quan quân tiền chuộc

Ðược tự do thân thuộc mừng vui

Họ hàng chia sẻ ngọt bùi

Bà con bạn hữu, ngọt bùi ủi an

 

Ðây hồng phúc, Chúa ban tử đạo

Có đâu ngờ ai báo lên quan

Lần hai bị bắt tống giam

Xuân Trường Nam Ðịnh gian nan ngục tù

 

Tìm cách trốn khỏi khu ngục thất

Về gia đình thân mật ủi an

Mẹ cha với vợ con bàn

Trung thành với Chúa, vững vàng đức tin

 

Rồi sau đó anh tìm trở lại

Vào nhà giam quan lại trói gông

Roi đòn tra tấn hội đồng

Bắt anh quá khóa nếu không, tử hình

 

Anh Ngôn vẫn trọn tình đoan hứa

Mãi tôn vinh Thiên Chúa trên Trời

Ngài là Chúa Tể muôn nơi

Sẵn sàng chịu chết muôn đời tôn vinh

 

Quan tức giận, bực mình trảm quyết

Nhưng anh Ngôn cương quyết hy sinh

Hai người thân thiết gia đình

Vợ hiền với mẹ nghĩa tình chứng nhân

 

Phúc tử đạo lãnh phần Nhâm Tuất (1862)

Tại Thành Nam đẹp nhất đời trai

Ðức Thánh Cha (Piô) thứ mười hai

Suy tôn Tân Mão (1951) cho Ngài hiển linh

 

Lời bất hủ: Quan xét xử và đưa lời dụ dỗ, anh nông dân trai trẻ chất phác trả lời: "Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa cả trời đất, Thập giá là phương thế Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Nếu quan cho tôi sống, tôi cảm ơn quan, còn không, tôi sẵn sàng vui lòng chịu chết vì đức tin vào Chúa tôi".

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm