Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Ðaminh Cẩm, lm. 11.3

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

 

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Cẩm, linh mục

Ngày 11 tháng 03

 

Tin mừng Gioan 17,11b-19

 

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.


12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 


11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.

16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

Description: C:\Users\HUNG\Desktop\pvct 5\DaminhCam.jpg

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Gioan 17,19

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Hướng dẫn

c. Gìn giữ

d. Chúc phúc

 

a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng ? (Ga 17,12)

a. Dạy dỗ

b. Canh giữ

c. Cầu nguyện

d. Ban nhiều dấu lạ

 

a3. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17,15)

a. Gìn giữ

b. Đe dọa ma quỷ

c. Xua trừ ác thần

d. Cầu nguyện

 

a4. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

a. Nâng đỡ

b. Cầu bầu

c. Che chở

d. Thánh hiến

 

a5. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

a. Bình an

b. Sung sướng

c. Niềm vui

d. Thoải mái

 

B. Linh mục  Ða-Minh Cẩm

 

b1. Linh mục Ða-Minh Cẩm, Sinh tại Cẩm Chương, Bắc Ninh, Dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Vua Thiệu Trị (1841-1847)

c. Vua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Linh mục Ða-Minh Cẩm chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                          

b. Bị xử trảm

c. Chết rũ tù                          

d. Xử lăng trì

 

b3. Linh mục Ða-Minh Cẩm chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?

a. Năm 1835                         

b. Năm 1839

c. Năm 1859                         

d. Năm 1862

 

b4. Linh mục Ða-Minh Cẩm được Đức Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Ða-Minh Cẩm được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 12 tháng 06             

b. Ngày 21 tháng 12

c. Ngày 06  tháng 04            

d. Ngày 11 tháng 03

 

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

 

01. Đức Giêsu đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con thế nào ? (Ga 17,12)

 

02. Đức Giêsu nói Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

 

03. Điều gì là sự thật ? (Ga 17,17)

 

04. Thế gian đã có thái độ gì với các môn đệ ? (Ga 17,14)

 

05. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì ? (Ga 17,12)

 

06. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ ? (Ga 17,17)

 

07. Lời Cha là gì ? (Ga 17,17)

 

08. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

09. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai ? (Ga 17,15)

 

10. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần ? (Ga 17,15)

 

11. Đức Giêsu nói những điều này khi còn ở thế gian, để các môn đệ được hưởng trọn vẹn điều gì của Người ? (Ga 17,13)

 

12. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào ? (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

Tin Mừng thánh Gioan 17,19

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Ðaminh Cẩm, linh mục

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

Thánh Ðaminh Cẩm

 

* Tin mừng thánh Gioan 17,19

 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)

a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)

a3. a. Gìn giữ (Ga 17,15)

a4. d. Thánh hiến (Ga 17,17)

a5. c. Niềm vui (Ga 17,13)

 

B. Linh mục  Ða-Minh Cẩm

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. b. Bị xử trảm

b3. c. Năm 1859

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. d. Ngày 11 tháng 03

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hư hỏng (Ga 17,12)

02. Truyền lại (Ga 17,14)

03. Lời Cha (Ga 17,17)

04. Ghét (Ga 17,14)

05. Kinh Thánh (Ga 17,12)

06. Thánh hiến (Ga 17,17)

07. Sự thật (Ga 17,17)

08. Gìn giữ (Ga 17,15)

09. Ác thần (Ga 17,15)

10. Thế gian (Ga 17,15)

11. Niềm vui (Ga 17,13)

12. Hư mất (Ga 17,12)

 

Hàng dọc : Hy Lễ Thánh Giá

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ðaminh Cẩm (1810 - 1859)

 

Ðaminh Cẩm, là một linh mục Dòng Ba Ða Minh, sinh tại Cẩm Chương, thuộc xứ Kẻ Roi, Bắc Ninh; Hiện tại chưa tìm được tài liệu nào liên quan đến năm sinh của Ngài, chết 3 tháng 3, 1859 tại Hưng Yên. Ngày 29-04-1951, Đức Piô XII suy tôn cha Đaminh Cẩm cùng với 24 vị tử đạo khác lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính ngày 11/03

 

Trên đường nhiệm vụ

 

Đi bất cứ nơi nào khi trách vụ đòi hỏi. Đó phải chăng là kỷ luật một người lính ?- như vậy thì cha Cẩm đích thực là một người lính của Chúa Kitô, chiến đấu cho tình thương. Đó phải chăng là đức tính của một người tôi trung ?- Cha Cẩm cũng đúng thực là một người đầy tớ khôn ngoan và trung thành "đúng giờ phân phối thóc gạo cho gia nhân", và luôn "cầm đèn sáng chờ đợi chủ về".

 

Đi bất cứ nơi nào khi trách vụ đòi hỏi. Điều đó có vẻ đơn giản quá, bình thường quá, chưa có nét gì là một cuộc ra đi "vĩ đại", một cuộc lên đường đảo lộn cuộc đời. Thế nhưng nó vẫn là một cuộc lên đường thực sự trong từng công việc bình thường, và nếu như cái vẻ bề ngoài của một cuộc lên đường còn chưa bộc lộ hết tấm lòng cương quyết, trung kiên của một người lính, một người tôi trung thì trong cuộc đời cha Cẩm, chính cái chết, phải, chính cái chết đã làm trọn tất cả, bộc lộ được những gì cao đẹp nhất của những lần lên đường. Vì thật ra nó chỉ là một cuộc lên đường duy nhất về Nhà Cha.

 

Linh mục nhiệt thành

 

Đaminh Cẩm sinh tại làng Cẩm Giàng (hay Cẩm Chương), xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh (nay là Hà Bắc, gồm hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang). Vì thông minh sắc xảo từ nhỏ, nên cậu Đaminh Cẩm được thu nhận vào nhà Chúa. Sau khi mãn khóa thần học, thầy Cẩm được lãnh chức linh mục. Vị linh mục trẻ trung này chẳng bao lâu đã xin gia nhập dòng ba Đaminh. Cha rất nhiệt thành với việc tông đồ, và được bề trên cũng như mọi người quý mến.

 

Năm 1848, khi tòa thánh chia giáo phận Đông Đàng Ngoài thành hai giáo phận Đông (Hải Phòng) và Trung (Bùi Chu) thì cha Đaminh Cẩm tuy sinh quán Bắc Ninh (thuộc giáo phận Đông), lại được cử phục vụ ở giáo phận Trung có số tín hữu đông gấp ba lần. Tại đây khi cuộc bách hại trở nên gay gắt, vì lợi ích của giáo dân cha phải lẩn trốn hết nơi này đến nơi khác. Nhưng mỗi khi trách nhiệm mục vụ đòi hỏi cha Cẩm luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu, dù có nguy cơ bị bắt bớ.

 

Đầu năm 1859, khi cha về Hà Lan ẩn náu, một người phát hiện ra cha và tố cáo với quan (lúc này người nào khai báo các thừa sai hay linh mục, đều được thưởng tiền bạc chức tước). Do đó quan quân đến vây bắt cha tại Hà Lan ngày 21-01-1859 và giải cha về Hưng Yên.

 

Trước mặt quan tổng đốc, cha Đaminh Cẩm khẳng khái nhận mình là linh mục Công Giáo và sẵn sàng chấp nhận mọi hình khổ, chư không bao giờ chà đạp Thánh Giá. Sau nhiều lần khuyến dụ và đe dọa nhưng không kết quả, quan Tổng Đốc ra lệnh nhốt cha vào cũi chật hẹp ròng rã mấy tháng trời.

 

Hào quang thiên quốc

 

Trong thời gian bị giam, tư cách và đức độ của cha Cẩm đã khiến quân lính cảm kích, nên họ dễ dãi cho phép nhiều giáo hữu lui tới thăm viếng cha. Noi gương thánh Phaolô Tông Đồ, cha nhân cơ hội này tiếp tục giảng Tin Mừng và khuyên nhủ mọi người trung thành giữ vững đức tin, hết lòng đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa. Nhờ các giáo hữu liên lạc, nhiều lần cha đã viết thư cho vị giám mục giáo phận, đức cha Valentinô Vinh, bày tỏ lòng trung kiên với Đức Kitô và mong mỏi khao khát được phúc tử đạo. Đức cha cho linh mục Hương vào thăm và giải tội cho cha Cẩm ngày 30-01.

 

Khi nhận được tin kết án trảm quyết, cha Đminh Cẩm tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Trên đường đến pháp trường cha hiên ngang như một chiến sĩ khải hoàn. Bà Maria Huệ, một giáo dân hiện diện trong giờ hành quyết đã làm chứng : "Khi tới nơi xử cha cầu nguyện một lát, rối vui vẻ làm hiệu cho lý hình thi hành phận sự".

 

Quân lính vung gươm chém cha ba nhát mà đầu vẫn chưa đứt. Họ phải cứa đi cứa lại nhiều lần, đầu cha mới lìa khỏi thân. Hôm đó là ngày 11-03-1859. Thi thể sau được rước về an táng ở Cẩm Chương là nguyên quán của vị tử đạo.

 

Ngày 29-04-1951, Đức Piô XII suy tôn cha Đaminh Cẩm cùng với 24 vị tử đạo khác lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Nguồn từ Tu Viện Đa Minh

 

Trường thi tử đạo

 

Ði bất cứ nơi đâu đòi hỏi

Ðaminh Cẩm lính giỏi Kitô

Vinh danh Thiên Chúa tung hô

Cầm đèn chờ đợi đón vô chủ về

 

Lên đường phục vụ thề cương quyết

Chủ đi về mới biết tôi trung

Nhiệt thành Linh Mục trong vùng

Bắc Ninh Cha Cẩm, Chúa dùng giảng rao

 

Linh Mục trẻ tiến vào công việc

Ðược bề trên đặc biệt mến yêu

Thông minh sắc sảo nhiều điều

Hăng say hoạt động sớm chiều giúp dân

 

Ðông tín hữu rất cần Linh Mục

Cha Cẩm đi tiếp tục lên đàng

Miền Trung phục vụ gian nan

Quan quân cấm đạo chặn đàng gắt gao

 

Cha chẳng ở nơi nào cố định

Sống đó đây theo lệnh bề trên

Những khi phục vụ ngày đêm

Xa gần nguy hiểm kề bên đi liền

 

Sau Cha đến một miền ẩn náu

Xứ Hà Lan cách sáu bảy cây

Có người xấu bụng nơi đây

Lên quan tố cáo bổ vây bắt liền

 

Ðược trọng thưởng bằng tiền bằng tước

Kẻ chỉ đường bắt được một Cha

Quan quân lục soát từng nhà

Bắt Cha chúng trói giải ra Bắc liền

 

Trước mặt Tổng Ðốc truyền xét xử

Tỉnh Hưng Yên căn cứ pháp trường

Ðặt cây Thánh Giá trên đường

Bắt Cha Cẩm đạp, quê hương thả về

 

Cha khẳng khái lời thề son sắt

Tôi sẵn sàng chịu chặt đầu rơi

Chức Linh Mục Chúa rạng ngời

Khổ hình đón nhận trọn đời trung kiên

 

Quan Tổng Ðốc ông liền khuyên dụ

Trong nhà giam để Cụ nghĩ suy

Thân thương đức độ nhu mì

Khiến quân lính gác rất thì cảm thông

 

Thật dễ dãi số đông giáo hữu

Viếng thăm Cha dắt díu trẻ già

Tin mừng rao giảng lời Cha

Trọn niềm trông cậy thiết tha Chúa Trời

 

Cha đã viết trình nơi Giám Mục

Con nguyện cầu tiếp tục trung thành

Khát khao tử đạo vinh danh

Cho con sớm được thực hành ý Cha

 

Giờ hành quyết một bà nhân chứng

Cha nguyện cầu khi đứng giữa sân

Lý hình ra hiệu tới gần

Lính vung gươm chém ba lần đầu rơi

 

Rước thi thể về nơi an táng

Làng Cẩm Chương nguyên quán của Cha

Hào quang Thiên Chúa chói lòa

Ðaminh Linh Mục tỉnh nhà Bắc Ninh

 

Năm Kỷ Mùi (1895) hiển vinh tử đạo

Thắng ba thù thắng bạo quan quân

Tân Mão (1951) Toà Thánh dành phần

Suy tôn Chân Phước thế trần hoan ca

 

Lời bất hủ: Trước mặt quan Tổng đốc, Cha Ðaminh Cẩm khẳng khái nhận mình là linh mục Công Giáo và sẵn sàng chấp nhận mọi hình khổ, chứ không bao giờ chà đạp lên Thánh giá. Khi đến nơi xử, cha quỳ gối cầu nguyện một lát, rồi vui vẻ ra hiệu cho lý hình thi hành phận sự.

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm