Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Thánh Vincentê Dương, gd. 06.6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Vincentê Dương, giáo dân

Ngày 06 tháng 06

 

Tin mừng Máccô 8,34-38

 

Những điều kiện để theo Đức Giê-su

 

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

 

34 He summoned the crowd with his disciples and said 8 to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me.

 

35 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel 9 will save it.

 

36 What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?37 What could one give in exchange for his life?38 Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his Father's glory with the holy angels."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì ?

………………………………………………….

* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 8,34b

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34)

a.  Ông Môsê

b.  Đức Giêsu

c.  Thánh Phaolô

d. Thánh Phêrô

 

a2. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ sự gì, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34)

a.  Mạng sống

b.  Tình yêu

c.  Nết xấu

d. Chính mình

 

a3. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải làm gì với chính mình, vác thập giá mình mà theo? (Mc 8,34)

a. Hy sinh

b. Quý Trọng

c. Yêu thương

d. Từ bỏ

 

a4. Giữa thế hệ gì, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.?(Mc 8,38)

a.  Ngoại tình

b.  Tội lỗi

c.  Chai lì

d. Chỉ có a và b đúng.

 

a5. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ? (Mc 8,38)

a. Yêu thương

b. Vinh quang

c. Tha thứ

d. Ngày Quang lâm

 

B. Giáo dân Vincentê Dương

 

b1. Giáo dân Vincentê Dương, Sinh tại Doãn Trung, Thái Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b. Chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

cVua Minh Mạng (1820-1841)

d. Vua Cảnh Thịnh (1782-1802)

 

b2. Giáo dân Vincentê Dương chịu tử đạo thế nào ?

a. Bị xử giảo                                   

b. Bị xử trảm

c. Bị thiêu sống                              

d. Bị xử lăng trì

 

b3. Giáo dân Vincentê Dương chịu tử đạo tại Nam Ðịnh vào năm nào ?

a. Năm 1773                                   

b. Năm 1839

c. Năm 1859                                   

d. Năm 1862

 

b4. Giáo dân Vincentê Dương được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

a. Đức Giáo hoàng Piô X

b. Đức Giáo hoàng Lêô XIII

c. Đức Giáo hoàng Piô XII

d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

 

b5. Thánh Vincentê Dương được mừng kính vào ngày nào ?

a. Ngày 06 tháng 06              

b. Ngày 11 tháng 10

c. Ngày 05 tháng 09             

d. Ngày 26 tháng 05

 

III. Ô CHỮ

 

 

 

Những gợi ý

 

01. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai có thái độ gì vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người ? (Mc 8,38)   

 

02. Vì được cả điều gì mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? (Mc 8,36)

 

03. Ai muốn cứu sự gì của mình, thì sẽ mất ? (Mc 8,35 )  

 

04. Đức Giêsu nói ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì của mình mà theo? (Mc 8,34)  

 

05. "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là lời của ai ? (Mc 8,34) 

 

06. Đức Giêsu nói, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì điều gì, thì sẽ cứu được mạng sống ấy ? (Mc 8,35) 

 

07. Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong điều gì của Cha Người ? (Mc 8,38).

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

Thánh Vincentê Dương, Giáo dân

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề

 Thánh Vincentê Dương

 

* Tin mừng thánh Máccô 8,34b

 

 "Ai muốn theo tôi,

phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

A.

a1. b.  Đức Giêsu (Mc 8,34)

a2. d. Chính mình (Mc 8,34)

a3. d. Từ bỏ (Mc 8,34)

a4. d. Chỉ có a và b đúng. (Mc 8,38)

a5. b. Vinh quang  (Mc 8,38)

 

B. Giáo dân Vincentê Dương

 

b1. a. Vua Tự Đức (1847-1883)

b2. c. Bị thiêu sống

b3. d. Năm 1862

b4. c. Đức Giáo hoàng Piô XII

b5. a. Ngày 06 tháng 06

 

III. Ô CHỮ

 

01. Hổ thẹn (Mc 8,38)

02. Thế giới (Mc 8,36)

03. Mạng sống (Mc 8,35)

04. Thập giá (Mc 8,34)

05. Đức Giêsu (Mc 8,34)

06. Tin mừng (Mc 8,35)

07. Vinh quang (Mc 8,38)

 

Hàng dọc : Thập Giá 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

 

 

XIN XEM THÊM TẠI ĐÂY

 

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-chu-thanh/cac-thanh-tu-dhao-vn

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

Vincentê Dương (1821-1862)

 

Vincentê Dương, Sinh năm 1821 tại Doãn Trung, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Đức Piô XII long trọng suy tôn ông lên bậc Chân Phước tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 6/06.

 

"Thế gian bách hại nhưng đã thắng

Thể xác đớn đau vẫn coi thường

Cái chết oai hùng con đường thẳng

Khải hoàn Thiên Quốc, chính Quê Hương".

 

Đoạn Thánh Thi Kinh Sáng Phụng Vụ các Thánh Tử Đạo cho chúng ta thấy cái nhìn của Giáo Hội về chứng tá oanh liệt của các chứng nhân đức tin. Với niềm tin tuyệt đối vào Đức Kitô, vào vinh phúc vĩnh cửu, các ngài đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, từ bỏ cuộc sống trần gian để được khải hoàn với ngành lá vạn tuế. Các ngài đã chấp nhận "thua" để được "thắng", chấp nhận đau khổ để được hạnh phúc muôn đời, với một thái độ hiên ngang đến nỗi chính lý hình cũng phải ngỡ ngàng kính nể.

 

Thái độ kiên cường đó không chỉ giành riêng cho hàng giám mục, linh mục, tu sĩ, mà ngay cả những giáo hữu nghèo nàn, chất phác như trường hợp thánh Vinh Sơn Dương. Dưới ánh sáng của đức tin, ông Đương không hề sợ hãi nao núng khi chịu chết vì danh Chúa Kitô. Vinh Sơn Dương đã nằm xuống, nhưng danh tính ông sẽ mãi mãi lưu truyền đến thiên thu.

 

Ông Vinh Sơn Dương sinh quán tại làng Doãn Trung, sau gọi là Phương Viên, thuộc xứ Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình, giáo phận Trung (nay là giáo phận Thái Bình). Ông lập gia đình và sinh được ba người con. Ngoài việc canh tác ruộng nương như mọi người nông dân khác, ông còn còn giữ thêm chức vụ thu thuế trong làng nữa. Cũng vì chức vụ này ông bị "quan tâm đặc biệt" hơn các giáo hữu khác trong thời bách hại.

 

Trong vòng chỉ trong 15 năm, vua Tự Đức đã lần lượt ra đến tám chiếu chỉ cấm đạo ngày càng gay gắt, và rộng rãi hơn. Tháng 08-1861 với chiếu chỉ Phân sáp, nhà vua đã động viên cả guồng máy quan quân cho đến những người dân ác cảm với đạo. Khi cho phép quan quân và người ngoại giáo được tịch thu tài sản, cũng như bắt các tín hữu về làm đầy tớ trong nhà, nhà vua đã đẩy họ vào tình cảnh bi đát nhất chưa từng có. Thế nhưng nhà vua đã lầm. Những giáo hữu tầm thường nhất, dù chỉ còn hai bàn tay trắng vẫn giữ được trái tim sắt đá, vẫn đủ sáng suốt can đảm để không bao giờ tuân lệnh độc đoán của nhà vua.

 

Khoảng cuối tháng 09-1861, ông Vinh Sơn Dương cùng với nhiều giáo hữu khác bị bắt và bị phân sáp vào làng Mỹ Nhuệ, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Suốt chín tháng bị giam giữ tại đây với bao hình khổ dữ dằn, bao sỉ nhục mắng nhiếc, ông Vinh Sơn Dương đã vui vẻ chấp nhận tất cả để giữ lòng trung tín với Chúa Giêsu, quyết không chà đạp lên Thánh Giá.

 

Cuối cùng, ngày 06-06-1862, ông Vinh Sơn Dương đã lãnh bản án thiêu sinh. Sau giờ hành quyết, các giáo hữu đã chôn cất vị anh hùng đức tin ngay nơi lãnh phúc tử đạo. Ít lâu sau, thi hài ông Dương được cải táng và rước về mai táng tại nhà thờ thánh Vinh Sơn, nơi quê hương của Ngài, chính vợ ông, bà Anrê Tịnh, hiện diện trong ngày xử án, sau cũng đến làm chứng cho chồng với giáo quyền để lập hồ sơ phong thánh.

 

Thế là sau 18 thế kỷ của lịch sử Kitô Giáo, một người nông dân Việt Nam lại bị thiêu sống như hàng loạt các tín hữu thời sơ khai tại hý trường Rôma thời bạo chúa Nêrôn. Có điều ánh lửa thiêu đốt ông Vinh Sơn Dương không lịm tắt đi nơi vùng quê của đất nước Việt Nam, nhưng sẽ bừng lên tỏa sáng khắp năm châu.

 

Ngày 29-04-1951, danh xưng ông Vinh Sơn Dương trở lên bất diệt, khi Đức Piô XII long trọng suy tôn ông lên bậc Chân Phước tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

 

Trong hiến chế giáo hội, Công Đồng Vatican II gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ mỗi khi chiêm ngưỡng mẫu gương chết vì đức tin đáng trân trọng :

 

"Khi tử đạo, người môn đệ đồng hóa với Thày mình, đấng đã tình nguyện chấp nhận cái chết để cứu nhân độ thế… Giáo Hội coi việc tử đạo như một ân huệ lớn lao và là một bằng chứng cao cả về đức ái. Mặc dù chỉ một số ít được phúc tử vì đạo, nhưng tất cả mọi người đều phải sẵng sàng tuyên xưng Chúa Kitô trước mặt tha nhân và bước theo Ngài trên đường Thánh Giá giữa những cuộc bách hại không hề thiếu vắng trong Giáo Hội" (Số 42B).

 

Nguồn từ thư viện Đa Minh

 

 

Trường thi tử Đạo.

 

Vinhsơn Dương sinh năm Tân Tỵ(1821)

Tại Doãn Trung tỉnh lỵ Thái Bình

Nghề nông nuôi sống gia đình

Lại kiêm thu thuế thực tình giỏi giang

 

Anh tử tế ngoài làng trong họ

Về gia đình có vợ hai con

Vợ chồng hoà thuận vuông tròn

Ban ngày làm ruộng tối còn thu chi

 

Về việc đạo anh thì sốt sắng

Lễ hằng ngày ít vắng mặt anh

Con cái học đạo tốt lành

Gia đình gương mẫu nổi danh trong làng

 

Về phần đời giỏi giang thu thuế

Không gian tham áp chế người dân

Thu thuế sòng phẳng chuyên cần

Cũng vì làm tốt nên dân bầu hoài

 

Làng Doãn Trung bao đời truyền thống

Vững đức tin gieo giống tình thương

Cùng nhau đi một con đường

Trước là mến Chúa sau thương yêu người

 

Cứ tưởng mãi trọn đời vui sống

Nào ai ngờ biến động đến ngay

Vua Tự Ðức ngài ra tay

Chiếu chỉ phân sáp kỳ này mạnh hơn

 

Ðạo Công giáo trong cơn bách hại

Người dồn đi của cải tịch thu

Các nhà xứ, các dòng tu

Ðều phải giải tán khổ ư trăm chiều

 

Các Cha sở phần nhiều phân tán

Phần giáo dân ngao ngán nguồn cơn

Tập trung chửi bớicăm hờn

Làm đàn con Chúa như đờn không dây

 

Vinhsơn Dương lúc này đang chịu

Những roi đòn chính hiệu Gia-tô

Bụng đói miệng khát nước khô

Chân thì xiềng xích gông vô cổ chàng

 

Dương chỉ thấy thiên đàng là quý

Chỉ cần ta cố chí bền gan

Ðể thánh giá giục bước sang

Ông mà quá khoá sẵn sàng thả ngay

 

Dương đứng dậy chỉ ngay vào mặt

Ðừng nói thêm bày đặt quỷ ma

Theo Chúa ta đã quyết mà

Chịu chết vì đạo hồn ta Nước Trời

 

Quan thấy vậy ấy thời giận dữ

Án hoả thiêu đem xử tên này

Lệnh vua xuống chấp thuận ngay

Nhâm Tuất (1862) tử đạo hồn bay lên Trời

 

Một chứng tá tuyệt vời gan dạ

Vượt khổ hình chứng tá đức tin

Tân Mão (1951) Toà Thánh hướng nhìn

Suy tôn Chân phước đức tin sáng ngời

 

Lời bất hủ: Cuối tháng 9/1961, ông Vinh Sơn Dương bị bắt và bị phân sáp vào làng Mỹ Nhuệ, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Suốt chín tháng bị giam giữ, tại đây với biết bao hình khổ dữ dằn, bao sỉ nhục nhiếc mắng, ông Vinh Sơn Dương đã vui vẻ chấp nhận tất cả để giữ lòng trung tín với Chúa Giêsu, quyết không chà đạp lên Thánh giá. Cuối cùng ông đã lĩnh bản án "Thiêu sinh"

 

http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/INDEX.htm