Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cây nho và ngành nho

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – B

 

  Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8

 

Chủ đề: CÂY NHO VÀ NGÀNH NHO

 

Lời Chúa: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái” (Ga 15,5).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 5 Phục Sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và ngành nho, để nói lên mối liên hệ mật thiết và sống còn giữa các môn đệ với Người như cây nho với ngành nho. Ngành nào gắn liền với thân cây nho sẽ hút được ơn thánh thiêng liêng:

 

Cây nho đích thực Cha trồng,

Chính là con Chúa, hiệp thông với Ngài.

Ngành nho hoa rộ trái sai,

Khi cùng liên kết gắn vào thân cây.

Ta luôn ghi nhớ từ đây,

Cậy trông phó thác chớ thay đổi lòng.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta được hiệp nhất với Chúa và với nhau, để sự sống của Chúa Kitô và tình yêu của tình thương của Người được đổ đầy lòng trí chúng ta và đem lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc.

Sám hối:

X. Lạy Chúa, Chúa là cây nho, chúng con là nhành, ai ở trong Chúa thì sinh nhiều hoa trái. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con sống mật thiết với Chúa như ngành liền cây. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con thực thi giới luật yêu thương của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

 

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

 

Tục ngữ có câu: "Đoàn kết là sống - chia rẽ là chết". Nói như thế để chúng ta hiểu được rằng, sức mạnh của đoàn kết tập thể là vô cùng lớn. Chúng ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ nếu chúng ta đoàn kết, hợp tác với nhau để cùng thực hiện một mục đích tốt, hay để cùng đạt đến một điểm đích nào đó. Nếu một tập thể mà chia rẽ thì dù mỗi cá nhân trong tập thể đó có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì tập thể đó cũng chỉ là một tập thể thất bại. Đoàn kết có nghĩa là hiệp nhất trong cùng một cộng đoàn, một ý chí, liên kết chặt chẽ với nhau như Chúa Giêsu đã nói: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái” (Ga 15,5).

 

Thưa anh chị em, phụng Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta cảm nhận sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu với chúng ta qua hình ảnh cây nho và ngành nho. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này, và hơn thế nữa, Người tự ví mình là cây nho đích thực, Cha Người là người trồng nho và chúng ta là ngành nho được tỉa gọt cần phải gắn liền với thân cây nho là chính Người để sinh được nhiều hoa trái. Cũng như ngành nho phải tháp nhập vào thân cây nho thì mới có sự sống và sinh hoa trái, thì chúng ta là những Kitô hữu cũng phải kết hợp, gắn bó với Chúa Kitô để có được sức sống thiêng liêng của Người và mới có thể mang lại hoa trái ân sủng, sự thánh thiện, sức sống thiêng liêng. Cũng như thân nho và ngành nho đều cùng một chất liệu lưu thông nuôi sống từ rễ qua thân rồi lên tới ngành, chúng ta cũng có một mối dây liên lạc mật thiết với Chúa Kitô, chúng ta sống cùng một sức sống với Chúa Kitô. Vì thế, để là người Kitô hữu đích thực của Chúa Kitô, điều cần thiết là phải sống kết hợp với Người và sống chính cuộc sống của Người.

 

Ngành nho phải lệ thuộc vào thân cây nho để sống và có nhiệm vụ phải sinh hoa kết quả. Nếu lìa khỏa thân cây ngành sẽ khô héo. Cũng thế, nếu chúng ta không kết họp với Chúa Kitô chúng ta cũng sẽ bị chết khô như ngành lìa cây. Ngành nào không sinh trái sẽ trở nên vô ích, làm hại sức sống của thân cây, phải được cắt tỉa để cho thân cây giữ được sức sống mạnh mẽ và sinh được nhiều hoa trái hơn. Cũng thế, chúng ta cũng cần được Chúa Kitô cắt tỉa qua những thử thách, những đau khổ và thất bại để được Chúa Kitô thanh luyện. Vì chính đau khổ làm cho con người được trưởng thành, gắn bó với Chúa hơn và sinh hoa trái tốt tươi.

 

Có câu chuyện kể rằng, một cặp vợ chồng trẻ và một người da Đỏ dẫn đường lên núi chạy trốn đám người dữ. Tại một nơi, người đàn bà bị vấp ngã và nói, “Tôi không thể cất thêm một bước nào nữa”. Người đàn ông đỡ vợ đứng dậy và nói, “Thế nhưng, em ơi, chúng ta phải tiến tới. Chúng ta không còn đường lựa chọn nữa!”. Cô vợ lắc đầu đáp, “Em không thể đi nổi nữa! Em không thể đi nổi nữa!”. Sau đó, người da Đỏ chỉ đường nói với người đàn ông, “Hãy ôm bà sát vào lòng ông. Hãy để sức mạnh và lòng can đảm của ông truyền sang bà ấy”. Người đàn ông làm như vậy, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người đàn bà mỉm cười và nói, “Giờ đây, em đã đi được rồi! Giờ đây, em đã đi lại được rồi!”.

 

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

 

Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu ấy được thể hiện qua Người Con Một của Ngài. Chính Người muốn truyền sức mạnh thần linh của Người cho chúng ta để phát huy mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Người, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh thể làm lương thực nuôi sống chúng bằng chính sức sống của Người. Nhờ việc năng tham dự thánh lễ và hiệp lễ là điều kiện cần thiết để chúng ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và thực thi giới răn yêu thương của Người. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ.

 

Lạy Chúa Giêsu là cây nho đích thực, xin Chúa giúp chúng con luôn kết hiệp mật thiết với Chúa. Nhờ gắn bó mật thiết với Chúa đời người Kitô hữu chúng con phát sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.