Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

09/03/2018

THỨ SÁU TUẦN 3 MC
Mc 12,28b-34

 

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)

 

Suy niệm: Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8) ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa nhưng để “yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình” thì không phải là điều dễ dàng. Một mặt, ông kinh sư công nhận Chúa Giê-su nói rất đúng, rất hay, mặt khác, chính Chúa cũng nhìn nhận ông phát biểu thật khôn ngoan nhưng Ngài cho biết dù ông đã rất gần với Nước Thiên Chúa, ông vẫn cần một bước nữa để đạt tới chốn hạnh phúc ấy. Quả thật, những hiểu biết của ông mới chỉ ở trên bình diện kiến thức lý thuyết. Điều quan trọng không thể thiếu là thực hành sống mến Chúa yêu người như Chúa truyền dạy, lúc ấy mới thực sự là người ở trong tình yêu và ở trong Thiên Chúa.

 

Mời Bạn: Muốn mến Chúa trên hết mọi sự thì đồng thời cũng phải yêu người thân cận như chính mình (Lc 10,25-37). Để minh hoạ cho việc thực thi giới răn mến Chúa yêu người này, Chúa Giê-su kể dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu và Ngài khẳng định: “Hãy đi và làm như vậy thì sẽ được sống”.

 

Chia sẻ: Cảm nghiệm nào làm bạn tâm đắc nhất khi thực hành sống mến Chúa yêu người?

 

Sống Lời Chúa: Thực thi tình bác ái yêu thương từ những việc nhỏ bé với những người xung quanh bạn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nói yêu thương thì dễ nhưng để sống yêu người như Chúa yêu con thật không dễ chút nào. Xin cho con được bắt chước Chúa biết khiêm tốn và hy sinh để hiến thân phục vụ tha nhân.