Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

08/03/2018

THỨ NĂM TUẦN 3 MC
Th. Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ
Lc 11,14-23

 

CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cũng tôi thu góp là phân tán.” (Lc 11,23)

 

Suy niệm: Thoạt nghe có vẻ như Đức Giê-su thuộc nhóm chủ trương tôn giáo cực đoan, muốn loại trừ mọi quan điểm đối lập để mình được độc tôn. Có đặt mình trong khung cảnh Chúa vừa xua trừ quỷ câm ra khỏi một người, một dấu lạ biểu hiện quyền năng Thiên Chúa, mới hiểu được rằng không ai có thể đứng trung lập. Việc thiện dù do ai làm đi nữa, cũng đều bắt nguồn từ Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh mọi điều thiện hảo. Chối từ điều thiện hảo là đứng về phía ma quỷ, kẻ không đội trời chung với Thiên Chúa. Vì thế, mệnh lệnh của lương tâm “làm lành, lánh dữ” bao giờ cũng mang tính tuyệt đối và đòi buộc đối với mọi người không trừ ai.

 

Mời Bạn: Phải chăng bạn hay bị cám dỗ nghĩ rằng mình không phải là một vị thánh, và may thay cũng không phải là một kẻ tội lỗi. Thế là bạn bằng lòng với mức sống đạo “bình bình, nửa vời” đó. Thực ra, cuộc chiến giữa thiện và ác luôn mang tính quyết liệt, triệt để, không khoan nhượng. Không làm theo điều thiện là đã ngả theo sự ác rồi. Không thể vừa sống theo đòi hỏi của sự thiện vừa dung túng cho đam mê tật xấu. Người ta cũng không thể vừa tuyên bố tin nhận Thiên Chúa là Đấng Thánh vừa bắt tay thoả hiệp với ma quỷ.

 

Sống Lời Chúa: Đọc lại câu Tin Mừng này (Lc 11,23) và bạn hãy chọn một thái độ quyết định: Tôi có đi với Đức Giê-su hay chống đối lại Ngài ?

 

Cầu nguyện: Chúa ơi, những lúc con bị cám dỗ sống Tin Mừng nửa vời thì xin Chúa giúp con tỉnh thức lại và quyết một lòng tin mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.