Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

04/03/2018

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – B
Ga 2,13-25

 

SỐT SẮNG THAM DỰ PHỤNG VỤ

“Nhưng đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)

 

Suy niệm: Đền thờ Giê-ru-sa-lem là nơi thiêng thánh tối cao, là đền thờ duy nhất của người Do-thái để thờ phượng Thiên Chúa. Thế nhưng, nơi thánh thiêng đó đang thành nơi họp chợ. Thấy cảnh tượng đó, Chúa Giê-su đã nổi giận, Ngài xô đổ bàn ghế, lấy dây làm roi xua đuổi những người buôn bán đó ra khỏi đền thờ. Khi người Do thái chất vấn Chúa lấy quyền nào mà làm những điều đó, Ngài bảo: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” Đền thờ Ngài muốn nói đến ở đây là Thân Thể phục sinh của Ngài. Chúa Giê-su cho biết nền thờ phượng của Cựu Ước giờ đây được thay thế bằng việc thờ phượng mới của Tân Ước, mà của lễ hiến tế mới là chính thân thể Ngài sẽ bị giết chết và rồi sẽ phục sinh. Nhờ đó Thân thể của Đức Ki-tô phục sinh trở nên một Đền Thờ mới để phụng thờ Thiên Chúa. Chúa Giê-su là hy lễ đồng thời Ngài là tư tế, và là đền thờ mới cho nhân loại tôn thờ Chúa Cha.

 

Mời Bạn: Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Trong cử hành phụng vụ, Chúa Giê-su cùng toàn thể Hội Thánh thờ phượng Thiên Chúa và ban ơn thánh hóa nhân loại. Mỗi lần tham dự phụng vụ, chúng ta dự phần vào hiến lễ của Chúa Giê-su. Đây là một ân phúc, một niềm vinh dự lớn lao cao trọng mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta.

 

Sống Lời Chúa: Tôi luôn có thái độ tin kính tôn thờ khi tham dự phụng vụ, cách đặc biệt khi tham dự thánh lễ.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, mỗi lần con tham dự thánh lễ, xin Chúa thêm đức tin cho con để con nhận ra Chúa, nghe tiếng Chúa và cùng với Chúa chúc tụng, tạ ơn Chúa Cha. Amen.