Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư ngỏ: Xin trợ giúp hiệp hội Thánh Phaolô Tông Đồ dân ngoại

Phụ trách : 
Lm. Cao Đức Thuận
Địa chỉ: 

150 Bùi Thị Xuân

Phường 2, Quận Tân Bình

Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Đt: (+84)977.374.059

====<>===

Tu Sĩ: Nguyễn Ngọc Biển

881/4 CMT8 - Phường 7 - Quận Tân Bình

Tp Hồ Chí Minh - VIệt Nam

Đt: (+84)982.706.966

josngocbienssp@gmail.com

E-mail: 
josngocbienssp [at] gmail [dot] com

 

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác