Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư ngỏ: Xin giúp Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh

Phụ trách : 
Sr. Ngô Thị Loan / Sr. Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: 

Tu Viện Mến Thánh Giá Quy Chính

Vân Diên - Nam Đan - Nghệ An, Việt Nam

ĐT: 03832 822656 / DĐ: 0987 684833

E-mail: 
tuvienquychinh [at] gmail [dot] com

 

 

 

 

 

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác