Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu là ánh sao dẫn đường

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

Chúa Giê su là ánh sao dẫn đường


Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Tin Mừng thuật lại khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê cai trị. Có các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã nhìn thấy ngôi sao của Người xuất hiện, họ vội vã lên đường, các ngài đến Giê-ru-sa-lem để trình cho nhà vua nghe sự việc. Vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành xôn xao, ông ta triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Chúa Giê-su sinh ra ở đâu. Họ trả lời:" Tại làng Be-lem, miền Giu-đê vì trong sách ngôn sứ đã chép. Con Thiên Chúa sinh ra được tỏ mình với nhiều hình thức khác nhau, nhưng ai sẽ là người nhận ra, gặp gỡ và đón nhận Đấng Cứu độ cho thế gian? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích và khám phá ra ý nghĩa này qua đoạn Tin mừng hôm nay.
Trước tiên, chúng ta nói đến những người kinh sư, Biệt phái, họ là những người hiểu biết Thánh Kinh rất rõ, và họ đã đọc lời của ngôn sứ loan báo Đấng Cứu Thế sinh ra tại Bê-lem. Nhưng họ không gặp được Chúa, họ hiểu biết theo lý thuyết, không nhận ra dấu lạ từ trời, và những gì đang xẩy ra chung quanh họ. Họ đang ngủ mê với sự hiểu biết và khôn ngoan của họ nên họ không gặp được Chúa. Kế đến, Hêrôđê là một vị vua tàn bạo, tham quyền, cố vị và độc ác, ông đã từng giết vợ và 3 đứa con của ông ta. Khi nghe các nhà đạo sỹ báo cho ông ta biết sự việc Vua dân Do thái đã sinh ra, thì ông ta trở nên bối rối, sợ hãi, vì ông ta sợ mất vị trí mà ông ta đang có, sợ mất quyền lợi và bổng lộc. Ông ta bàn mưu kế với các nhà đạo sỹ khi gặp Hài Nhi Giêsu sinh ra ở đâu thì về báo lại cho ông ta đến. Ông ta tìm Chúa không phải để thờ lạy nhưng để giết chết. Ông tìm Chúa không phải để tôn vinh, nhưng là để đạt được khát vọng ngôi vị vua của mình.


Trái lại, các nhà đạo sĩ là những người dân ngoại, họ không biết lời các ngôn sứ đã loan báo trong Kinh Thánh. Nhưng họ đã nhìn thấy ánh sao lạ xuất hiện ở Phương Đông, họ đã vội vã lên đường để tìm kiếm Hài Nhi Giêsu. Điều đó cho thấy, thái độ và lòng khao khát của các ông muốn tìm gặp Đấng cứu thế. Họ khao khát đi tìm chân lý, cho dù hành trình tìm kiếm của các ngài phải trải qua bao nỗi vất vả và hy sinh. Các nhà đạo sĩ đi theo ánh sao dẫn đường. Đôi khi ánh sao đó cũng bị áng mây che khuất, họ cũng phải lần mò bước đi trong đêm đen. Họ chấp nhận thử thách và khó khăn để được gặp Chúa Giê-su nằm trong máng cỏ hôi tanh nghèo hèn, cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse. Họ bái lạy Ngài, và dâng vàng, mộc dược và ngũ hương cho Chúa Giêsu.


Và đại diện cho những người nghèo hèn, đơn sơ, mộc mạc khiêm tốn, đó là các mục đồng. Họ diễm phúc được nhìn thấy Chúa sinh ra bởi vì tâm hồn họ đơn sơ và chân thành, họ vui mừng ra đi để loan báo tin vui cho toàn dân biết, Đấng Cứu thế đã sinh ra. Họ là những người đầu tiên được Chúa tỏ ra cho họ.


Qua hành trình tìm kiếm Chúa của các nhà đạo sỹ, chúng ta rút ra được bài học gì cho hành trình đức tin của chúng ta hôm nay? Chúng ta có thể thực hiện những điều như sau:


- Để gặp được Chúa, chúng ta cần mở rộng tâm hồn đón nhận với thái độ đơn sơ chân thành như các mục đồng.
- Để gặp được Chúa, chúng ta hãy vội vã lên đường, sẵn sàng dấn thân và có lòng khát khao như các nhà đạo sỹ. Họ ước muốn để nhìn thấy Chúa qua ánh sao dẫn đường.
- Để gặp được Chúa, chúng ta cần cởi bỏ lòng kiêu căng, tự phụ, tự cho mình là người khôn ngoan, thông hiểu biết như các kinh sư và Biệt phái.
- Để gặp được Chúa, chúng ta phải loại bỏ đi tính thống trị, độc đoán và ác tâm của Hêrôđê ra khỏi con người của chúng ta.
- Để gặp được Chúa, chúng ta cần mở lòng hoán cải và làm gương sáng cho người chung quanh bằng việc hy sinh, bác ái và đạo đức của chúng ta.
- Để gặp được Chúa, chúng ta đi theo vết chân của Ba nhà đạo sĩ ngày xưa, họ đi theo ánh sáng của ngôi sao dẫn đường, thì ngày hôm nay chính Chúa Giêsu là Ngôi sao dẫn đường cho chúng ta. Amen.


Lm. John Nguyễn.