Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trao chìa khóa cho Phê-rô

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN - A

Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-23

 

Chủ Đề: TRAO CHÌA KHÓA CHO PHÊRÔ

 

Lời Chúa: "Con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy ... Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời" (Mt 15,28).

 

Nhập  lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 21 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi Phêrô thay mặt các Tông đồ tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Người đã xác quyết quyền bính tối cao của Phêrô là Đá Tảng của Tòa Nhà Giáo Hội:

 

Khi trao chìa khóa Nước Trời,

Chúa ban quyền bính cho người tôi trung.

Phê-rô chứng tỏ thủy chung,

Tiếp theo các Đấng được cùng ơn trên.

Mến yêu, tôn kính, phục tùng,

Vâng theo giáo huấn, đừng quyên thi hành.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn biết tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, bằng chính cuộc sống tình con thảo, hy sinh và yêu thương phục vụ của mình. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng Tông đồ Phêrô. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Con Thiên Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã mở ra con đường thập giá và mời gọi chúng con bước lên đỉnh đồi Canvê. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang