Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa yêu thương và ban ơn

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - A

 

Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Chủ Đề: THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO HẾT THẢY MỌI NGƯỜI

 

Lời Chúa: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy" (Mt 15,28)

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 20 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. Hình ảnh đức tin đơn sơ, khiêm nhường và trung kiên của người đàn bà xứ Canaan dân ngoại trong Tin Mừng hôm nay nói lên điều đó:

 

Tin Mừng gửi đến muôn người,

Khắp nơi, khắp chốn, mọi thời, mọi dân.

Ai tin lãnh nhận Thánh Thần,

Trở nên con Chúa, bạn thân Ngôi Lời.

Giảng rao xây dựng Nước Trời,

Gẫm suy Lời Chúa, suốt đời thực thi.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta biết noi gương bắt chước người đàn bà xứ Canaan dân ngoại để có một đức tin chân thành, khiêm tốn, kiên nhẫn và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã khen ngợi lòng tin vững mạnh của người đàn bà xứ Canaan. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Con Vua Đavít, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn văn Quang.