Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Có Chúa, có bình an

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - A

1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

 

Chủ Đề: CÓ CHÚA, CÓ BÌNH AN

 

Lời Chúa: "Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ," (Mt 14,27)

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 19 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, giữa biển đời sống gió Chúa Giêsu vẫn hiện diện bên chúng ta và sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Sự hoài nghi làm chúng ta sợ hãi và chìm xuống biểu sâu. Còn lòng tin sẽ giúp chúng ta nhận ra Chúa và bước đi trong bình an:

 

Ê-li gặp bước gian nan,

Ông tìm đến Chúa, bình an tức thời.

Tông đồ gặp bão giữa khơi,

Một Lời Chúa phán, biển khơi êm đềm.

Cậy tin cầu khẩn ngày đêm,

Chuyên chăm Lời Chúa, bình an suốt đời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta đặt tất cả niềm tin vào quyền năng của Chúa khi gặp phải khó khăn, thử thách, thuyền đời của chúng ta sẽ tìm gặp được bình an. Vì, có Chúa có bình an. Trong tâm trong đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa truyền dạy chúng con hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa thật là chốn con nương thân. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.