Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Qua đau khổ đến vinh quang

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - A

CHÚA HIỂN DUNG

Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9

Chủ đề: QUA ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG

 

Lời Chúa:“Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta. Các ngươi hãy nghe Lời Người” (Mt 17,5).

 

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Hiển Dung hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi các môn đệ đã chứng kiến tỏ tường vinh quang của Thiên Chúa trên núi Taborê, các môn đệ xuống núi được mời gọi dấn thân bước đi trên con đường khổ giá của Chúa Giêsu để đến vinh quang Nước Trời:

 

Núi cao Chúa tỏ vinh quang,

Tông đồ bỡ ngỡ ngất ngây tôn thờ.

Rõ ràng đâu phải giấc mơ,

Muốn cùng chia sẻ đợi chờ nữa chi.

Bỏ mình thập giá vác đi,

Qua đường đau khổ tới đồi hiển vinh.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta dấn thân bước đi trên con đường khổ giá của Chúa, bằng việc biến đổi đời sống mình trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã biến hình trước mặt các Tông đồ để soi sáng cho các ngài mầu nhiệm thập giá của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con qua đau khổ đến vinh quang của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa là con yêu dấu của Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.