Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khát vọng khôn ngoan

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - A

1V 3,5.7-12; Rm 9, 28-30; Mt 13,44-52

Chủ đề: KHÁT VỌNG KHÔN NGOAN

 

Lời Chúa: "Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy" (Mt 13,44)

 

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 17 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, đời người là một cuộc kiếm tìm, kiếm tìm hạnh phúc, hạnh phúc thật sự mà con người cần tìm kiếm chính là Nước Trời. Đó chính là khát vọng sự khôn ngoan đích thực mà con người chấp nhận mọi hy sinh để chiếm hữu cho bằng được:

 

Người đời còn biết kiếm tìm,

Kho tàng báu vật bằng nghìn lao công!

Sao con cái Chúa chưa trông,

Để tìm Nước Chúa của không hao mòn?

Cứ xem hoàng đế Sal - môn,

Chỉ xin cho được "túi khôn trị vì".

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra giá trị của Nước Trời là hạnh phúc vô biên để chúng ta can đảm chọn lựa cho dù có phải chấp nhận hy sinh, mọi trả giá để chiếm hữu cho bằng được một kho tàng vô tận trên quê Trời. Tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa là niềm vui và hạnh phúc của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang