Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa kiên nhẫn và khoan dung

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - A

Kn 12,13.16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13,24-43

Chủ đề: THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN VÀ KHOAN DUNG

 

Lời Chúa: "Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt" (Mt 13,30).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 15 Thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, trong trần gian vẫn còn có những cỏ lùng xen lẫn với lúa tốt; những tội nhân sống chung với người công chính, những tật xấu pha lẫn với nhân đức. Nhưng Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và khoan dung chờ đợi kẻ tội lỗi sám hối để được Ngài tha thứ:

 

Người đời tha thứ ba lần,

Còn như Thiên Chúa ngàn lần vẫn tha.

Cỏ lùng nắn bột nêu ra,

Nói lên lòng Chúa thứ tha nhân từ.

Thế nên ta phải khử trừ,

Bất công, nóng giận, hận thù, dối gian.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lòng nhân hậu của Chúa để luôn biết tẩy trừ tội lỗi, sửa đổi nết xấu trở nên con cái Cha trên trời. Đồng thời, tạo mọi đều kiện cho những kẻ tội lỗi biết ăn năn trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và khoan dung. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để Ngài nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.