Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Chúa với mảnh đất tâm hồn

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - A

Is 55, 10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13,1-23

Chủ đề: LỜI CHÚA VỚI MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

 

Lời Chúa: "Hạt gieo trên đất tốt ... sinh hoa kết quả" (Mt 13,23).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 15 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để dạy rằng, Lời Chúa như hạt mưa sa hồng ân được gieo vào tâm khảm lòng người, nhưng sinh hoa kết quả khác nhau là tùy theo thái độ của những tâm hồn đón nghe Lời Chúa:

 

Thánh kinh: hạt giống tốt lành,

Gieo vào thửa đất nảy sinh không đều.

Hạt thời nắng cháy chết thiêu,

Hạt thời gặp đá, thảy đều tiêu tan;

Hạt thời gai góc cản ngăn,

Chỉ trong đất tốt, hạt trăm hạt ngàn!

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi thái độ sống mỗi khi đến với thánh lễ tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể, bằng việc chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và rước lễ như là nguồn trợ lực sức sống dồi dào đem lại ánh sáng và niềm vui cho mọi người. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con không phải ai nói lạy Chúa lạy Chúa là vào Nước trời cả đâu, những chỉ những ai biết lắng nghe và thực thi thánh ý Cha trên trời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.