Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Ki-tô hiền lành và khiêm nhường

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN - A

Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30

 

Chủ Đề: CHÚA KITÔ HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

 

Lời Chúa: "Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng" (Mt 11,29).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 14 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Người là Đấng dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng. Người đã đồng bàn với người tội lỗi, yêu mến trẻ thơ, bênh đỡ tội nhân. Tình yêu của Người làm cho gánh nặng hóa ra nhẹ nhàng:

Khi yêu việc khó tựa bông,

Việc dù có nặng cũng không nề hà.

Người yêu cảm nghiệm sâu xa,

Khi mang ách Chúa quả là nhẹ tâng.

Bước theo chân Đấng từ nhân,

Hiền lành, khiêm nhượng hiến thân giúp đời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết thấm nhuần tinh thần hiền lành và khiêm hạ của Chúa. Đồng thời, ý thức gánh nặng của chúng ta chính là tội lỗi để xin Chúa đỡ nâng và sám hối chân thành. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con hãy đến cùng Chúa để tâm hồn gặp được bình an. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.