Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiếp đón các sứ giả của Chúa

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - A

2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42

 

Chủ Đề: TIẾP ĐÓN CÁC SỨ GIẢ CỦA CHÚA

 

Lời Chúa: “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40).

 

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 13 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, nhờ Bí tích Thánh tẩy người Kitô hữu được tham dự vào sứ mệnh Tông đồ của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta phải biết trân quý tiếp đón các sứ giả của Chúa:

 

Bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi,

Ngôi Hai xuống thế cứu người trần gian.

Tông đồ được gọi thông ban,

Nguổn ơn cứu thế tuôn tràn khắp nơi.

Mến yêu kính trọng những người,

Được Ngài sai đến khắp nơi mọi thời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta bước đi theo Chúa mỗi ngày trên con đương khổ giá. Đồng thời biết bắt chước bà Sunam khiêm tốn, sẵn sàng giúp đỡ tiếp đón các sứ giả của Chúa như những vị thánh. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con bước đi trên con đường khổ giá, là đường dẫn đến hạnh phúc Nước Trời. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã hứa dù một chén nước lã chúng con làm với danh nghĩa là môn đệ của Chúa, thì không mất phần thưởng đâu. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ : Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.