Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mình Máu Thánh Chúa

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Mình Máu Thánh Chúa
 


"Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời" (Ga 6,59)."Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6, 51), Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói:" Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta cũng có nghi ngờ và thắc mắc về mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa. Cho nên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mầu nhiệm Mình Máu Chúa, mà chúng ta mừng kính hôm nay, qua đó chúng ta yêu mến và sùng kính mầu nhiệm cao quý này.
 


Với cách nhìn thông thường của con người, chuyện ăn thịt người là không thể, vì ăn thịt người thì ghê sợ và khủng khiếp. Người Do-thái thời Chúa Giê-su cũng vậy, họ coi máu là sự sống của con người, và máu huyết đó được dâng hiến cho Thiên Chúa. Họ dùng con chiên để hiến tế cho Thiên Chúa. Theo phong tục của người Do-thái, họ không ăn thịt sống khi có máu.Ngay cả nguời không có đức tin hay không hiểu về mầu nhiệm Mình Máu Chúa, chúng ta cũng khó hiểu câu nói của Chúa Giê-su: “Ai ăn thịt tôi sẽ được sống đời đời.” Vì chẳng ai dám ăn thịt và uống máu người. Cho nên, người Do thái có lý để tranh luận với Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận đó càng trở nên gây gắt, vì họ chỉ hiểu theo cách nhìn của con người. Họ chưa thoát khỏi bởi thế giới của xác thịt. Ngược lại, Chúa Giê-su muốn cho họ nhận ra Người, chính là Con Thiên Chúa từ trời xuống, được Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, và qua cái chết của Người. Ngài hiến mạng sống cho chúng ta, vì thế Chúa Giê-su xác quyết: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống".Để minh họa cho ý tưởng này, tôi xin mượn câu chuyện sau đây: đó là trận động đất xẩy ra vào ngày 17.1.1995 tại Kobe, Nhật Bản. Người ta phát hiện ra người mẹ và cô con gái bốn tuổi nằm ở dưới đóng gạch vụn. Cả hai mẹ con đã bất tỉnh. Sau đó, những người cứu hộ đưa cả hai mẹ và con đến phòng cấp cứu, rất may là họ đã được cứu sống. Khi tỉnh lại, bác sĩ hỏi tại sao cô lại có vết thương máu ở tay cô chảy ra? Cô ta kể lại: "Khi thấy con của tôi đói, nó khóc, nhưng tôi thì không còn sữa cho con bú, tôi cũng không biết tìm đâu ra thức ăn và nước cho nó. Tôi đã lấy thanh sắt, cắt mạch máu ở tay tôi, để lấy máu cho nó uống." Bác sĩ hỏi thêm, cô có biết rằng, cô làm như vậy là nguy hại đến tính mạng của mình không.? Cô ta trả lời: "Lúc đó, tôi không nghĩ đến tính mạng mình nữa, tôi chỉ mong sao cho con tôi được sống." Hình ảnh người mẹ trong câu chuyện này cho chúng ta thấy được tình yêu và sự hy sinh của người mẹ thật là vĩ đại. Cô hy sinh cả mạng sống mình để cho con được sống. Đứa con sống được là nhờ máu của người mẹ.Như Lời Chúa Giê-su nói: “Không có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì nguời mình yêu. Đó là tình yêu dâng hiến. Cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu là bằng chứng tình yêu sống động và là nguồn ơn cứu độ cho con người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su cầm bánh dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói:" Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy"; và Người cầm lấy chén rượu và đọc:" Đây là máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho các con".Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu được tái diễn trên bàn thờ, mà chính Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly trước khi đi vào cuộc khổ nạn. Cho nên, Mình Máu Thánh Chúa là trung tâm của đời sống Kitô hữu, và tấm bánh đó được bẻ ra để phân phát cho mọi người. Hơn nữa, khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa là đón nhận quyền năng của Thiên Chúa trong tình yêu hiệp nhất và liên đới giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su, nhờ đó Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa Giê-su nói:" Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời." (Ga, 6,57-58) Lạy Chúa, xin cho con biết siêng năng rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, để làm của ăn lương thực nuôi dưỡng hồn xác chúng con, và xin cho chúng con trở nên tấm bánh bẻ ra cho những người anh chị em bên cạnh con. Amen.


Lm. John Nguyễn.