Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lương thực linh hồn

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA - A

Tl 8,2-3.14b.16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-59

Chủ Đề: LƯƠNG THỰC LINH HỒN

 

Lời Chúa: "Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống" (Ga 6,55).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật lễ Mình Máu Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với bàn tiệc Thánh Thể để kính múc Mình và Máu Chúa Kitô làm lương thực linh hồn:

 

Của ăn cần thiết nuôi thân,

Thần lương Thánh Thể của ăn nuôi hồn.

Nhiệm mầu vượt quá trí khôn,

Yêu thương vượt mọi tính toan con người.

Chúa ban Mình Máu của Người,

Ta năng đón nhận sống đời tạ ơn.

 

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta xác tín vào tình yêu cứu độ của Chúa, biết siêng năng đến với bàn tiệc Thánh Thể và dọn lòng mình sao cho xứng đáng để trở nên đền thờ cho Chúa ngự. Tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế qua bí tích Thánh Thể. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống để dưỡng nuôi chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa là sự sống, chúng con sẽ ở lại trong Chúa mỗi khi rước lấy Mình Máu của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.