Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một Chúa Ba Ngôi

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

Chủ đề: MỘT CHÚA BA NGÔI

 

 

Lời Chúa: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời" (Ga 3,16).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Chúng ta vừa long trọng tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật hôm nay cho chúng ta thấy cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh, để giúp chúng ta hiểu về hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa trong việc cứu rỗi:

 

Giê-su mặc khải Ba Ngôi,

Chúa luôn hiện hữu trong đời thọ sinh.

Dựng nên, cứu chuộc, tái sinh,

Cha, Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời.

Ngợi khen chúc tụng không ngơi,

Giữ gìn thân xác xứng nơi đền thờ.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi được đặt trên niềm tin vào Chúa Kitô. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương vô bờ của Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách làm dấu Thánh giá trên mình cách ý thức và tỏ lòng mến Chúa hơn. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã mặc khải Chúa Cha yêu thương tạo dựng loài người chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến trần gian để cứu độ chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần soi sáng và thánh hóa chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.