Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Thánh Thần, cuộc tạo dựng mới

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - A

Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23

Chủ đề : CHÚA THÁNH THẦN, CUỘC TẠO DỰNG MỚI

 

Lời Chúa : Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga, 20,22).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay, hiệp cùng với toàn thể Giáo Hội chúng ta long trọng mừng Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật hôm nay diễn tả cho chúng ta thấy cuộc tạo dựng mới sau khi Chúa Giêsu Phục sinh. Người đã ban cho các môn đệ ơn bình an và Chúa Thánh Thần:

 

Bằng qua cái chết hồng ân,

Chúa đã đổi mới xác thân loài người.

Thánh Linh cải tạo khắp nơi,

Khác chi tạo dựng đất trời sơ khai.

Nhìn vào biến cố Si-nai,

Hay trong Tân ước, Thiên sai hoàn Thành.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa thổi vào tâm hồn chúng ta một luồng sinh khí mới, để chúng ta có tinh thần mới của Chúa Thánh Thần Thiên Chúa mà nhiệt thành loan báo Tin Mừng, sống dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để thánh hóa chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa ban Thánh Thần để canh tân bộ mặt trái đất này. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để Ngài thêm sức cho chúng con loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.