Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư ngỏ - Xin giúp giáo xứ Chiêu Ứng thuộc GP Hưng Hóa

Phụ trách : 
Linh Mục: Gioankim Đinh Văn Hợp
Địa chỉ: 

Nhà thờ giáo xứ Chiêu Ứng - Xã Sơn Cương

Huyện Thanh Ba - Tĩnh Phú Thọ

Điện thoại: 0919081225

 

E-mail: 
hop2007 [at] yahoo [dot] com

 

 

Dự án Bác ái - Từ thiện khác