Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lệnh truyền của Chúa Phục Sinh

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN - A

Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20   

Chủ đề: LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA PHỤC SINH

 

Lời Chúa: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép Rửa cho họ: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa về trời. Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật hôm nay cho chúng ta thấy, trước khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ vụ loan báo Tin Mừng của Người ở trần gian mà về cùng Cha, Chúa Giêsu đã lệnh truyền cho các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng :

 

Dặn dò, đoan hứa Thánh Thần,

Chúa đầy quyền phép trao ban lệnh truyền :

Ra đi giảng dạy muôn dân,

Cùng ban phép Rửa hồng ân của Người,

Lệnh truyền giá trị mọi thời,

Là Ki-tô hữu khắp nơi thi hành.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lệnh truyền của Chúa, để ra đi gieo Tin Mừng của Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương. Đó là phương thế giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc nước trời. Trong tâm tình đó, giớ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để cứu độ chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa truyền dạy chúng con hãy đi giảng dạy muôn dân. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa về trời để cũng cố niềm tin cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.