Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Thánh Thần là sự hiện diện mới của Chúa Giê-su

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - A

Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21

Chủ đề: CHÚA THÁNH THẦN LÀ SỰ HIỆN DIỆN MỚI CỦA CHÚA GIÊSU

 

Lời Chúa: “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,16).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 6 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần đến phù trợ và ở với các môn đệ luôn mãi như là sự hiện mới của Người với các môn đệ, để giúp các ngài chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho chúng ta:

 

Thánh Thần Cứu Chúa hứa ban,

Ở cùng môn đệ hiện thân chính Ngài :

Canh tân, thánh hóa, ủi an,

Sai đi rao giảng, chuyển nguồn thánh ân.

Giúp ta biết sống từ tâm,

Công bình, bác ái, chứng nhân Nước Trời.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa ban Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, để giúp chúng ta tuân giữ giới răn là sống kính mến Chúa hết lòng và yêu thương hết thảy mọi người. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con yêu mến và tuân giữ giới răn của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa hứa sẽ không bỏ chúng con mồ côi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa ban Thánh Thần để hướng dẫn và phù trợ chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.