Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su là đường dẫn đến cùng Chúa Cha

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH - A

Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12

CHÚA KITÔ LÀ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÙNG CHÚA CHA

 

Lời Chúa : “Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 Phục sinh hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha, ai qua Ngài sẽ nhận nguồn ơn cứu độ, ai bước đi trong đường nẻo của Ngài sẽ gặp Chúa Cha từ nhân:

 

Muốn tìm ý Chúa ở đâu,

Hay nguồn sức mạnh cao sâu nhiệm mầu?

Hãy luôn sốt sắng nguyện cầu,

Thành tâm gắn bó Chúa đâu chối từ!

Nguyện cầu cùng Chúa Giê-su,

Ơn thiêng bảo đảm thiên thu vững bền.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa, vững tin bước đi trên con đường Chúa đã đi. Ðó là con đường tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa dẫn đưa chúng ta về bến bình an. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đường dẫn chúng con đến cùng Chúa Cha. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Lạy Chúa, Chúa tuyển chọn chúng con làm dân riêng để chúng con loan truyền ơn cứu độ của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.