Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống theo sự hướng dẫn của Đức Giê-su

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - A

Cv 2, 14.36-41; 1Pr 2,20-25; Ga 10,1-10

 

SỐNG THEO SỰ HƯỚNG DẪN

CỦA ĐỨC GIÊSU - MỤC TỬ NHÂN LÀNH

 

Lời Chúa : “Ta là cửa, ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi” (Ga 10,9).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ  Lời Chúa chúa nhật 4 Phục sinh hôm nay mời gọi chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu là Mục nhân lành chăn dắt chúng ta. Ai tin và sống theo Lời Người đã dạy thì được diễm phúc vào Nước Trời:

 

Giê - su là cửa chuồng chiên,

Ai vào qua cửa, thành viên trong nhà.

Còn như ai khác vào ra,

Đào tường khoét vách, quả là kẻ gian.

Giê - su, Mục Tử từ nhân,

Tin yêu, phó thác, thiết tha với Người.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô là Mục tử duy nhất dẫn dắt chúng ta và  sống nên chiên ngoan của Chúa. Xin Chúa khơi lên tâm hồn các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa mời gọi để phục vụ trong vườn nho của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám sối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là mục tử nhân lành. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến để chiên được sống và sống dồi dào. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết : Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.