Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy niệm Chủ Nhật 3 Phục Sinh

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - A

Cv 2, 14.22-28; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35

 

Chủ Đề: THÁNH LỄ LÀ PHƯƠNG THỨC GIÚP TIN NHẬN ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

 

Lời Chúa: “Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người” (Lc 24, 30-31)

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,   

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, sau biến cố đau thương của Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, các tông đồ vừa thất vọng vừa khiếp sợ. Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện ra với hai môn đệ rời bỏ Giêrusalem. Bằng lời Kinh Thánh và bằng nghi lễ bẻ bánh, mắt họ sáng ra và nhận ra Người:

 

Phục sinh mầu nhiệm quá cao !

Tông đồ môn đệ làm sao hiểu liền!

Tìm về quê cũ cho êm,

Nào ngờ lữ khách khơi lên nỗi niềm,

Thánh Kinh, Mình Chúa mũi tên,

Chỉ cho con biết Cha hiền Phục sinh.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho nỗi niềm của chúng ta cũng được khơi dậy mỗi khi chúng ta tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, là phương thức giúp chúng ta tin nhận Chúa Kitô Phục sinh. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã chỗi dậy từ trong cõi chết. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã khơi gợi và cũng cố niềm tin cho hai môn đệ trên đường Emmaus. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.