Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Diễm phúc của lòng tin

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH - A

Cv 2, 42-47; !Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

Chủ đề: DIỄM PHÚC CỦA LÒNG TIN

 

Lời Chúa: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20,29).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ và cho Tôma được đụng chạm đến Chúa. Từ cái nhìn thấy bằng giác quan và diễm phúc được cảm nếm Lòng Thương Xót của Chúa, Tôma đã tuyên xưng Chúa  Kitô Phục sinh là Thiên Chúa của ông:

 

Tô - ma được thấy Chúa rồi,

Ông liền xưng tụng : Chúa Trời kính yêu !

Công to phúc lớn hơn nhiều,

Cho ai không thấy những điều lòng tin !

Hiệp thông mầu nhiệm tạ ơn,

Vững tin có Chúa hiện thân đồng bàn !.

 

Hiệp dâng thánh lễ  Kính Lòng Thương Xót của Chúa hôm nay, xin Chúa Kitô Phục sinh chúc phúc cho lòng tin của chúng ta, nhất là đã bao phen chúng ta sống trong hoài nghi ngờ vực, xin Lòng Thương Xót của Chúa bao dung và tha thứ. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã đến trong trần gian để đem bình an cho nhân loại. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa chúc phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa đã từ cõi chết sống lại để tái sinh chúng con và cho chúng con được sống. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.