Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Tuần Thánh và Phục Sinh

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

1. Thứ Năm Tuần Thánh:

 

https://www.youtube.com/watch?v=OxlgRe7tvQo

2. Thứ Sáu Tuần Thánh:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHCQRXblcjc

3. Chúa Nhật Phục Sinh:

 

https://www.youtube.com/watch?v=yRpbLrO1qYE