Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

27/04/2017

THỨ NĂM TUẦN 2 PS

Ga 3,31-36                

 

NÓI LỜI CỦA THIÊN CHÚA

“Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói  những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.” (Ga 3,34)

 

Suy niệm: Đức Giê-su, Ngôi Lời của Thiên Chúa, Người nói lời Thiên Chúa, chính là Đấng được Thiên Chúa sai đi. Cũng thế, ai được Đức Giê-su sai đi cũng phải nói lời Thiên Chúa. Nghĩa là không phải ta muốn nói gì thì nói, nhưng đã nhân danh Chúa mà nói thì phải nói ý muốn của Ngài, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và theo lời giáo huấn của Giáo Hội. Người sứ giả Tin Mừng được sai đi, sẽ không phát ngôn theo ý riêng, hay chiều theo sở thích của người nghe, nhưng luôn chiêm nghiệm, học hỏi dưới ánh sáng của Thánh Thần. Thánh Thần của Đức Giê-su được ban cho Giáo Hội là tác nhân sống động cho hoạt động loan báo Tin Mừng. Khi trung thành với Lời Chúa, ta tôn trọng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn con người và trong Hội Thánh.

 

Mời Bạn: Có những lúc bạn bị cám dỗ muốn giải thích Lời Chúa theo ý riêng, bẻ cong vo tròn những đòi hỏi triệt để của Lời Chúa, làm cùn nhụt sự sắc bén của những chân lý Tin Mừng. Làm như thế đức tin sẽ trở nên một sự pha trộn hỗn tạp, đánh mất sự nguyên tuyền của đức tin, tổn hại nghiêm trọng cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

 

Sống Lời Chúa: Hãy ngoan ngùy như trẻ nhỏ trước Lời Chúa vì Nước Trời dành cho những ai giống như chúng (x. Mt 19,14).

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con tránh khỏi những lời xảo trá, gian tà. Xin cũng giúp con biết nói Lời Chúa theo như Chúa hướng dẫn, đừng để con tự tiện làm theo ý mình, cũng như không vì kiêng nể người khác mà không dám nói Lời Chúa. Amen.