Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Chúa thương Cứu độ

CHÚA THƯƠNG CỨU ĐỘ
Lm. Thành Tâm


ĐK. Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay khi lúc ta còn là tội nhân, thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta. Nay khi chúng ta được thương giải án, nhờ máu Chúa đổ xuống mở khai nguồn ơn. Đâu tội lỗi rắc gieo khổ đau lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan vô vàn.

 

1/ Xưa ta bước đi lạc loài từ chốn mịt mờ, không nơi náu thân phiêu bạt rày đây mai đó. Nay do Chúa thương dẫn ta về vùng sáng tươi, làm dân thánh Người, dân Chúa yêu hưởng quê trời cao.

 

2/ Xưa ta sống như xa lạ là kẻ nghịch thù, không mơ ước chi hơn là trần gian vui thú. Nay do Chúa thương kéo ta làm hòa với Cha, làm bạn hữu Ngài do Thánh Linh sống trong tình yêu.

 

3/ Xưa ta ví như nô lệ phận kiếp đọa đày, đâu mơ ước chi ngày được tự do trong Chúa. Nay do Chúa thương khấn ban thần lực tác sinh, làm con của Người, con dấu yêu hưởng gia nghiệp Cha.