Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Ki-tô là ánh sáng ban sự sống

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - A

1Sm 16, 1.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-38

 

Chủ đề: CHÚA KITÔ LÀ ÁNH SÁNG BAN SỰ SỐNG

 

Lời Chúa: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống" (Ga,12).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô là ánh sáng ban sự sống đã đến trong trần gian, để mở mắt thể xác và linh hồn cho những ai ngồi trong bóng tối của sự chết. Ai theo Ngài thì bước đi trong ánh sáng của ơn cứu độ:

 

Người mù từ thuở chào đời,

Nhờ tin vào Chúa, mắt ngời sáng lên!

Không tin, hồn tối như đêm,

Phép mầu Thánh tẩy làm nên con trời!

Giê - su ánh sáng ngàn đời,

Chiếu soi cuộc sống, vui tươi tâm hồn.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa mở mắt linh hồn chúng ta để chúng ta xác tín niềm tin vào Chúa và sống sao cho xứng đáng như con cái của sự sáng, hầu chúng ta sẽ được chung phần với Đấng là nguồn sự sáng trong vinh quang bất diệt. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì người đó mới được Chúa nghe lời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.