Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Kito là nước hằng sống

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY - A

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42

 

Chủ đề: CHÚA KITÔ LÀ NƯỚC HẰNG SỐNG

 

Lời Chúa: "Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa" (Ga 4,14).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, hình ảnh ông Môsê trong cựu ước và người đàn bà xứ Samaria xin nước, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa là Nước Hằng Sống mang lại cho chúng ta sự sống muôn đời:

 

Mô-sê tìm nước cho dân,

Giữa nơi khô cháy, hồng ân nhớ đời !

Nay trong cuộc sống con người,

Chúa ban Bí tích ơn trời chảy tuôn.

Thánh Kinh, Mình Máu nuôi hồn,

Chăm lo lãnh nhận và luôn thi hành.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta đặt niềm tin vào công cuộc cứu chuộc bằng giá máu thập giá và phục sinh của Chúa, để chúng ta sẵn sàng chạy đến với Chúa kính múc nguồn Nước Ban Sự Sống là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Ngài. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa dùng Mùa chay để thanh luyện chúng con nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là Nước Hằng Sống mang lại cho chúng con sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.