Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

60 Mươi Năm Hồng Ân

60 MƯƠI NĂM HỒNG ÂN

ST.CLARA.OP

 

ĐK: Tình yêu Chúa, ôi tình yêu Chúa xiết bao lạ lùng. Ngài yêu thương không cùng, con biết lấy gì đền đáp, mà đền đáp cho cân. Tình yêu Chúa, ôi tình yêu Chúa lớn lao vô ngần, với muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Lời tạ ơn Giáo Xứ chúng con dâng lời tạ ơn, Sáu mươi năm một niềm tin sắt son, sáu mươi năm một tình yêu vẹn tròn.

 

1/ Lời kinh mỗi sáng con dâng, một lòng yêu mến xin vâng. Vâng theo ý Chúa trong đời và nên nhân chứng Nước Trời tin yêu. Chúa ơi! Dù đời con lắm chông gai. Tình thương Chúa mãi đong đầy hồn con.

 

2/ Hồng ân Thiên Chúa bao la, trọn đời con mãi hoan ca. Vang xa khúc hát ân tình và nên men muối ướp đời tươi xinh. Chúa ơi! Dù rằng nhiều lúc truân chuyên, lòng không xao xuyến bên Ngài bình yên.

 

3/ Hiệp thông bác ái hy sinh, phục vụ yêu mến tha nhân. Bên con có Chúa song hành cùng ban ân thánh chuỗi ngày an vui. Chúa ơi! Lời Ngài chỉ lối con đi, Lời ban sức sống trên đường tình yêu.