Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng chiến thắng của Đức Ki-tô

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY - A

St 2,7-9. 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

Chủ đề: MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA ĐỨC KI

 

Lời Chúa: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài” (Mt 4,11).

 

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 1 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, bắt đầu sứ vụ công khai loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã phải trải qua biến cố chịu thử thách, chịu ma quỷ cám dỗ nhưng Ngài đã chiến thắng nhờ sự vâng phục và sống thực thi thánh ý Thiên Chúa:

 

Trong lần thử lửa đầu tiên,

Quỷ ma đã phải rút êm thẫn thờ !

Khác xa nguyên tổ ban sơ,

Sa-tan cám dỗ, đã khờ dại theo.

Ngắm nhìn gương Chúa đã treo,

Gẫm suy Lời Chúa, hiểm nghèo sợ chi ?

 

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta bước vào mùa chay thánh với một tâm hồn quy hướng về Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của Lời Chúa nâng đỡ, chúng ta lướt thắng mọi cám dỗ, siêng năng cầu nguyện và thực thi công bình bác ái. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối:

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọi đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang