Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Thứ 4 Lễ Tro và Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

1. Thứ Tư Lễ Tro:

 

2. Chúa Nhật 1a Mùa Chay: