Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phó thác cho Thiên Chúa toàn năng

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN - A

Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34

 

Chủ đề: PHÓ THÁC CHO THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG

 

Lời Chúa: "Các con chớ lo lắng áy náy về ngày mai" (Mt 6,34).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 8 thường niêm hôm nay nhắc nhớ chúng ta, tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều khác luôn sống phó thác cho sự quan phòng đầy quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa:

 

Nhìn xem bông huệ ngoài đồng,

Trên trời chim sẻ một đồng năm con,

Vậy mà Thiên Chúa chăm nom,

Con người thụ tạo, Chúa còn quý hơn.

Cậy trông, phó thác, tạ ơn,

Kiếm tìm Nước Chúa chính nguồn trường sinh.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào sự thương yêu quan phòng của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con luôn sống phó thác cho sự quan phòng đầy quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, chỉ trong Thiên Chúa mới có thể đem lại cho chúng con niềm an vui đích thực và hạnh phúc trọn vẹn. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.