Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời mời gọi nên Thánh

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN - A

Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48

Chủ đề : LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH

 

Lời Chúa : "Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành" (Mt 5,48).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 7 thường niên hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là con cái của Cha trên trời, chúng ta phải sống thánh thiện và yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là người biết tuân giữ và thi hành lề luật như Chúa dạy :

 

Phải nên hoàn thiện như Cha,

Lệnh truyền Chúa phán để ta thi hành.

Mến yêu nắm giữ trung thành,

Mọi điều Chúa dạy, tốt lành chớ quên.

Kết liên gắn bó Cha hiền,

Anh em hợp nhất êm đềm sống chung.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương tha thứ của Chúa, để chúng ta cũng biết yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng ta. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa mời gọi chúng con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.