Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su và lề luật

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN - A

Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5, 17-37

 

Chủ đề : CHÚA GIÊSU VÀ LỀ LUẬT

 

Lời Chúa : "Ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn" (Mt 5,17).

 

Nhập lễ :

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 6 thường niên hôm nay dạy chúng ta là công dân Nước Trời, chúng ta phải tuân giữ lề luật của Chúa với lòng mến Chúa yêu người để được vào Nước Trời hưởng hạnh phúc muôn đời:

 

Luật do Thiên Chúa trao ban,

Nhằm đem hạnh phúc, ủi an, dẫn đường.

Lê - vi đâu có am tường,

Bớt thêm tùy tiện, trật đường chính nhân.

Nay con Thiên Chúa hiện thân,

Kiện toàn Luật Chúa, tinh thần đề cao.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa dạy chúng ta đường lối thánh chỉ của Chúa, và giúp chúng ta biết yêu mến luật Chúa truyền dạy, để chúng ta hết lòng tuân giữ luật pháp của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa không đến để hủy bỏ lề luật nhưng để kiện toàn. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con nếu các con yêu mến Thầy, các con hãy giữ các điều răn của Thầy. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn sám hối và được sống. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.