Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những người được chúc phúc

Tác giả: 
Lm. Nguyễn Văn Quang

 

 

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN - A

Xp 2,3.12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12

 

Chủ đề: NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚC PHÚC

 

Lời Chúa: “Phúc cho những ai có tinh thần nghéo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Nhập lễ:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những người sống theo tinh thần tám mối phúc là con đường mà Chúa đã đi qua. Vì họ là hình ảnh của Chúa và hạnh phúc thật của họ là gia nghiệp Nước Trời:

 

Người đời trọng phú khinh bần,

Còn như Chúa dạy: phúc ân người nghèo!

Kẻ tin cậy mến bước theo,

Gương Thầy Chí Thánh đã treo sáng ngời.

Cho con khi sống trên đời,

Biết dùng của cải giúp người lầm than.

 

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết thao thức tìm kiếm Chúa, vâng nghe lời Chúa. Vì chính Chúa là gia nghiệp, là cứu cánh và hạnh phúc đích thực của chúng ta. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

 

Sám hối :

 

X. Lạy Chúa, Chúa chúc phúc cho những ai sống tinh thần nghèo khó. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa Kitô, Chúa là hiện thân của những người nghèo, bị bách hại và tù đày. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 

X. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy học với Chúa, vì Chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

 

CĐ: Amen.

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.