Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

24/02/2017

THỨ SÁU TUÀN 7 TN

                                                                            Mc 10,1-12

CHỈ LÀ MỘT XƯƠNG MỘT THỊT

“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,8-9)

 

Suy niệm: Chẳng phải chỉ thời đại của Môsê mới có chuyện ly dị, thời đại hôm nay sa sút không thua kém gì, đến nỗi việc ly dị như là “mốt” của đợt sống mới. Nếu trước đây lòng chung thủy được đề cao: “Theo nhau cho trọn đạo đời, dù cho lên ải xuống đèo cũng cam,” thì ngày nay: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc.” Vì thế, phục hồi giá trị cao quí bất khả phân ly trong hôn nhân là việc cấp bách, hơn nữa, đó là đòi hỏi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Sự bất khả phân ly trong đời sống hôn nhân là ý muốn của Thiên Chúa, dựa trên nền tảng tình yêu bền vững của Thiên Chúa dành cho con người. Chính Chúa Giêsu đã phục hồi ý định thánh thiện ấy nơi người nam và người nữ, bằng cách ban cho họ một tấm lòng mới, thay cho “lòng chai dạ đá,” và cho họ được dự phần vào tình yêu toàn diện và trung tín của Thiên Chúa. Do đó, đôi bạn phải trung thành và làm chứng với một lòng quảng đại tuân theo ý Chúa, không bao giờ phân ly điều Chúa đã phối hợp. Trong Tông Huấn về Gia Đình, làm chứng về lòng chung thủy trong đời sống gia đình là một trong những bổn phận cấp bách nhất và quan trọng nhất của vợ chồng (số 20).

 

Mời Bạn: Canh tân đời sống gia đình và nhắc nhở nhau làm chứng về sự bất khả phân ly trong hôn nhân.

 

Chia sẻ: Trước tình trạng con số ly dị ngày càng nhiều như hiện nay, chung thủy trong đời nhân có ý nghĩa gì?

 

Sống Lời Chúa: Làm một việc hữu ích giúp người thân trong gia đình.

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Gia Đình.