Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

23/02/2017

THỨ NĂM TUẦN 7 TN

                                                                            Mc 9,41-50

… CHẶT NÓ ĐI! …MÓC NÓ ĐI!

“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải sa xuống hoả ngục.” (Mc 9,43)

 

Suy niệm: Tội xâm nhập vào con người không phải một cách đột nhiên, nhưng có những nguyên cớ của nó. Trước khi ông bà Ađam và Evà nhận lời quyến rũ của con rắn, hai ông bà đã nuôi tính kiêu ngạo trong lòng rồi. Chính tính kiêu ngạo là nguyên cớ dẫn ông bà tới chỗ phạm tội. Do đó, ngăn chặn và diệt trừ nguyên nhân phạm tội là điều cần thiết phải làm, dù phải hy sinh đau đớn, để tránh phạm tội. Tay, chân và mắt là những chi thể cần thiết và hữu dụng góp phần cho sự sống con người. Kiểu nói Chúa dùng: “chặt tay,” “chặt chân,” “móc mắt” không hiểu theo nghĩa đen, nhưng nhằm nhấn mạnh rằng giá trị cao quý của Nước Trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt tay, chặt chân hay móc mắt.

 

Mời Bạn: Nguyên cớ gây ra tội được tập hợp lại trong “bảy mối tội đầu.” Trong bảy mối ấy, mối nào cũng nguy hiểm đến nỗi ai chiều theo chúng thì không thể thấy Nước Trời. Muốn chiếm hữu Nước Trời, bạn phải đi con đường hẹp: con đường hy sinh quyết liệt và sẵn sàng chịu mọi mất mát do dứt bỏ nguyên cớ phạm tội.

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng thực hành một hy sinh nhằm xa tránh chước cám dỗ.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.” Xin ban cho chúng con lòng can đảm, dám hy sinh nói “không” trước tất cả những  nguyên cớ làm chúng con phạm tội mất lòng Chúa. Amen.